Gudavičius Aloyzas

Aloyzas Gudavičius  – kalbininkas, pedagogas, vadovėlių autorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, buvęs Šiaulių pedagoginio instituto (dabar Vilniaus universiteto Šiaulių akademija). Svarbiausios mokslinių interesų sritys: leksinė semantika, etnolingvistika,  bendrosios kalbotyros problemos.

Gimė 1940 m. gegužės 12 d. Šiaulių apskrities Šaukėnų valsčiaus Kalniškių kaime. 1957 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją, 1962 m. baigęs Šiaulių pedagoginį institutą įgijo rusų kalbos ir literatūros specialybę. Nuo 1964 m. buvo Šiaulių pedagoginio instituto (ŠPI, nuo 1997 m. Šiaulių universitetas, dabar Vilniaus universiteto Šiaulių akademija) rusų kalbos ir literatūros dėstytojas. 1966–1969 m. mokėsi Vilniaus universiteto aspirantūroje. 1970 m. jam suteiktas filologijos mokslų kandidato vardas. 1975–1983 m. buvo ŠPI Filologijos fakulteto dekanas, 1984–1991 m. ir nuo 1998 m. – Rusų kalbos katedros vedėjas. 1990 m. jam suteiktas filologijos mokslų daktaro laipsnis. 1991–1997 m. buvo ŠPI rektorius. 1994 m. šiame institute jam suteiktas profesoriaus vardas. Nuo 2000 m. buvo Šiaulių universiteto (ŠU) Senato pirmininkas. Klaipėdos universiteto vizituojantis profesorius. Nuo 2010 m. – ŠU Humanitarinio fakulteto Užsienio kalbų studijų katedros profesorius.

Lietuvos mokslininkų sąjungos, Lietuvos esperantininkų sąjungos narys, veda šnekamosios esperanto kalbos kursus. Šiaulių Lions klubo „Alka“ narys.

Kartu su kitais kolegomis parašė vadovėlių vidurinėms ir aukštosioms mokykloms. Jis yra Jis yra daugiau kaip 100 mokslinių ir metodinių straipsnių, paskelbtų Lietuvos bei užsienio spaudoje, autorius.

 

A.Gudavičiaus kartu su kitais parengtos spaudai knygos (vadovėliai mokykloms):

  • Сопоставительная семасиология литовского и русского языков. – Vilnius: Mokslas, 1985. – 173 p.: schem.
  • Rusų kalba: vadovėlis 11 klasei / Aloyzas Gudavičius, Gintautas Šarka. – Kaunas: Šviesa, 1991. – 149 p. – ISBN 5-430-01318-8
  • Leksinė semantika: vienetai, ryšiai, struktūros. – Šiauliai: Šiaulių pedagoginis institutas, 1994. – 43 p.: iliustr.
  • Nuo Šiaulių mokytojų instituto iki Šiaulių universiteto (1948–1998) / Aloyzas Gudavičius, Bronius Prėskienis. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 1998. – 323 p.: iliustr. – ISBN 9986-38-145-2
  • – Šiauliai: K. J. Vasiliausko įm., 2000. – 181 p. – ISBN 9955-418-28-1
  • Interlingvistikos įvadas. – Šiauliai: K. J. Vasiliausko įm., 2002. – 102 p.: iliustr. – ISBN 9955-418-97-4
  • Lenkų kalba lentelėse. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2005. – 16 p. – ISBN 9986-38-618-7
  • Gretinamoji semantika. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2007. – 242 p. – ISBN 978-9986-38-762-6
  • Šiaulių universitetas: ištakos ir dabartis / Aloyzas Gudavičius, Juozas Pabrėža, Stasys Šimaitis. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2008. – 159 p.: iliustr. – ISBN 978-9986-38-893-7

 

Svarbiausi apdovanojimai:

2009 m. Academicus Ariste premija (Estija); 2009 m. Šiaulių universiteto Metų mokslininkas; 2012 m. Šiaulių miesto garbės pilietis.

 

Naudota literatūra:

  1. Algirdas Sabaliauskas, „Aloyzas Gudavičius“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 7, Vilnius, 2005, p. 255.

Smush Image Compression and Optimization