Grybauskas Juozas

Tarp ryškiausią pėdsaką XX a. pirmojoje pusėje palikusių Lietuvos teatralų yra ir Kelmėje gimęs aktorius, režisierius,  visuomenės veikėjas Juozas Grybauskas (1906–1964). Jis 1925–1931 m. mokėsi Kaune veikusio Lietuvos universiteto (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo universitetas) Humanitarinių mokslų fakultete, tuo pat metu lankė ir mieste veikusį Balio Sruogos vadovaujamą teatro seminarą. 1931-aisiais kartu su bendraminčiais studijų draugais įkūrė studentų teatrą „Stedra“ bei darbininkų klubo „Viltis“ teatro grupę. Lankė Valstybės teatro vaidybos mokyklą ir ją 1932 m. baigė. Nuo 1933 m. buvo Valstybės teatro aktorius. 1933 m. jis inicijavo Lietuvos teatro draugijos įkūrimą, o ją įsteigus, 1933–1934 m. šiai draugijai ir vadovavo. Jis buvo ir vienas 1933–1934 m. veikusio Jaunųjų teatro kūrėjų, 1935–1938 m. – Valstybės teatro Klaipėdos skyriaus aktorius, 1938–1939 m. – Klaipėdos radiofono darbuotojas. 1940 m. jam buvo patikėtos Valstybės teatro direktoriaus pareigos. 1944–1945 m. jis buvo Vilniaus dramos teatro direktorius, meno vadovas, 1947–1954 m. – LSSR operos ir baleto teatro vyriausiasis režisierius (1947–1948 m., 1953–1955 m. ir direktorius), nuo 1954 m. – režisierius. J. Grybauskas 1951–1954 m. ėjo ir atsakingas visuomenines pareigas – buvo LSSR teatro draugijos valdybos pirmininkas. Porą kartų jis buvo apdovanotas SSRS skirtomis premijomis, 1954 m. jam suteiktas LSSR nusipelniusio meno veikėjo, 1964 m. – LSSR liaudies artisto vardas.

 

Naudota literatūra:

  1. Lietuvos nacionalinis dramos teatras: https://www.teatras.lt/.
  2. Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/.
  3. Vikipedija. Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/.

 

Parengė Danutė Mukienė

 

 Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“


 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2006-07-21

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization