Grigalavičienė-Danilaitė Elena

Elena Grigalavičienė-Danilaitė (1933–2005) – archeologė, humanitarinių mokslų daktarė, knygų autorė. Gimė 1933 m. lapkričio 15 d. Raseiniuose.

1958 m. baigė istorijos studijas Vilniaus universitete. 1968 m. apgynė disertaciją apie brūkšniuotosios keramikos kultūrą, jai buvo suteiktas istorijos mokslų kandidatės laipsnis. Svarbiausios mokslinių tyrimų sritys: bronzos ir ankstyvojo geležies amžiaus materialioji ir dvasinė kultūra bei brūkšniuotosios keramikos kultūra Lietuvoje.

1958–1960 m. dirbo Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, 1964–1992 m. – Istorijos institute.

Tyrinėjo Ėgliškių pilkapyną, Nevieriškių, Šinkūnų, Sokiškių, Kerelių, Kurmelionių, Juodonių piliakalnius ir Juodonių senovės gyvenvietę.

E. Grigalavičienė-Danilaitė mirė 2005 m. gruodžio 8 d. Vilniuje, palaidota Vilniaus Karveliškių kapinėse.

 

Išspausdintos E. Grigalavičienės-Danilaitės knygos:

 • „Lietuvos TSR archeologijos atlasas“ 1–2 knygos (bendraautorė), 2 kn., 1974–1975 m.
 • „Seniausi metalo dirbiniai Lietuvoje“ (kartu su A. Merkevičiumi), 1980 m., rusų k.
 • „Žalvario ir ankstyvasis geležies amžius Lietuvoje“, 1995 m.
 • Данилайте Е., „Штрихованная керамика в Литве (некоторые данные по вопросам об этногенезе литовцев)“. Bильнюс, 1967 m.

 

Paskelbti E. Grigalavičienės-Danilaitės straipsniai:

 1. Andreikėnų piliakalnis; Antilgės piliakalnis; Armališkių piliakalnis; Bajoriškių piliakalnis; Baltakarčių piliakalnis; Bikūnų piliakalnis; Brinkliškių piliakalnis; Dryžių piliakalnis; Galelių senovės gyvenvietė; Garnių piliakalniai; Gatelių piliakalnis; Gimžiškių piliakalnis; Kalvių piliakalnis; Klykių piliakalnis; Kubilių piliakalnis; Geniupio-Lygamiškio piliakalnis; Likančių piliakalnis; Maneičių piliakalnis; Nemeikščių piliakalnis; Papirčių Dovydo kalnas; Ruklių Kliedkalnis; Sėlės piliakalnis; Spitrėnų piliakalnis; Staniuliškių pilalė; Šiaudinių pilalė; Šikšnių piliakalnis; Užpalių Pilies kalnas; Vaikutėnų piliakalnis; Vitkūnų piliakalnis; Vosgėlių piliakalnis [visi Utenos raj.]; Betiškių piliakalnis; Degučių-Užusamanės piliakalnis; Golubiškių piliakalnis; Gutaučių piliakalnis; Jatkūniškių piliakalnis; Kiemionių piliakalnis; Kuklių piliakalnis; Liaudiškių piliakalnis; Lužų piliakalnis; Maniuliškių piliakalnis; Marciūniškių-Palatviškio piliakalnis; Mineikiškių piliakalnis; Morkūnų piliakalnis; Pakačinių (Dembų) piliakalnis; Pakalniškių piliakalnis; Skineikių piliakalnis; Šišponiškių piliakalnis; Užėniškių piliakalnis; Velikuškių piliakalnis; Verslavos piliakalnis; Vitkūnų piliakalnis; Vosgėlių piliakalnis; Zabičiūnų piliakalnis [visi Zarasų raj.] // Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva. – V., 1998. – T. 2, p. 140-143, 145-148, 151-152, 154, 158-159, 161-165, 178, 192, 196, 202, 205, 359, 360, 364, 366, 367-373, 378, 382-386.
 2. Brūkšniuotosios keramikos lokaliniai variantai Lietuvoje // MADA.– 1989, t. 3, p. 69-83.
 3. Egliškių (Kretingos raj.) pilkapių tyrinėjimai 1974 ir 1975 metais // ATL 1974 ir 1975 metais. – V., 1978. – P. 45-51.
 4. Egliškių pilkapiai // Lietuvos archeologija. – 1979, t. 1, p. 5-43.
 5. Egliškių pilkapynas // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – V., 1985. – T. 1, p. 487.
 6. I tūkstantmečio pr.m.e. Lietuvos piliakalnių kaulo dirbiniai (2. Medžioklės ir žvejybos įrankiai, ginklai) // MADA. – 1976, t. 1, p. 51-56.
 7. I tūkstantmečio pr.m.e. Lietuvos piliakalnių kaulo dirbiniai (3. Papuošalai) // MADA. – 1976, t. 3, p. 65-80.
 8. I tūkstantmečio pr.m.e. Lietuvos piliakalnių kaulo dirbiniai. (1. Darbo įrankiai) // MADA. – 1975, t. 4, p. 73-83.
 9. Juodonių (Rokiškio raj.) gyvenvietės tyrinėjimai 1989 m. // ATL 1988 ir 1989 metais. – V., 1990. – P. 28-30.
 10. Juodonių piliakalnio (Rokiškio raj.) tyrinėjimai // ATL 1986 ir 1987 metais. – V., 1988. – P. 31-36.
 11. Juodonių piliakalnis ir gyvenvietė (Rokiškio raj.) // Lietuvos archeologija. – 1992, t. 9: Petro Tarasenkos 100-osioms gimimo metinėms pažymėti, p. 41-91.
 12. Kada buvo apgyventi piliakalniai // LIM, 1981 metai. – V., 1982. – P. 5-18.
 13. Kaulo dirbiniai; Kiauleikių kapinynai // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – V., 1986. – T. 2, p. 242-243, 302-303.
 14. Kerelių piliakalnio tyrinėjimai // ATL 1984 ir 1985 metais. – V., 1986. – P. 24-27.
 15. Kerelių piliakalnis // Kupiškio kraštas. – V., 1997. – P. 36-47.
 16. Kerelių piliakalnis // Lietuvos archeologija. – 1992, t. 8, p. 85-105.
 17. M.e. I tūkstantmečio I pusės Kerelių (Kupiškio raj.) piliakalnio įtvirtinimai ir pastatai // MADA. – 1989, t. 1, p. 89-102.
 18. Nevieriškės piliakalnis // Lietuvos archeologija. – 1986, t. 5, p. 52-88.
 19. Nevieriškių (Švenčionių raj.) piliakalnio tyrinėjimai 1976 ir 1977 metais // ATL 1976 ir 1977 metais. – V., 1978. – P. 96-101.
 20. Nevieriškių piliakalnis; Paplienijos piliakalnis // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – V., 1987. – T. 3, p. 212, 302.
 21. Sokiškių piliakalnis (Juodžeminis) [Ignalinos raj.], Nevieriškės piliakalnis [Švenčionių raj.] // Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva. – V., 1996. – T. 1, p. 168-169, 339-340.
 22. Sokiškių piliakalnis // ATL 1980 ir 1981 metais. – V., 1982. – P. 24-27.
 23. Sokiškių piliakalnis // ATL 1982 ir 1983 metais. – V., 1984. – P. 22-25.
 24. Sokiškių piliakalnis // Lietuvos archeologija. – 1986, t. 5, p. 89-138.
 25. Sokiškių piliakalnis; Varonių piliakalnis; Vosgėlių piliakalnis // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – V., 1988. – T. 4, p. 70, 603, 605.
 26. Žalvario amžiaus paminklai ir radiniai // Lietuvos TSR archeologijos atlasas. – V., 1974. – T. 1: Akmens ir žalvario amžiaus paminklai, p. 206-222, 236-238, 246-247.
 27. Žalvario ir ankstyvasis geležies amžius Lietuvoje. – V., 1995. – 280 p.

 

Naudota literatūra:

1.Vytautas Kazakevičius, „Elena Grigalavičienė“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 7, Vilnius, 2005 m.
2. „Elena Grigalavičienė“, Lietuvos archeologijos draugija: https://lad.lt/grigalavicieneelena/.

Smush Image Compression and Optimization