Glosienė Audronė

Audronė Glosienė (1958–2009) – mokslininkė, bibliotekininkė, bibliografė, knygotyrininkė, socialinių mokslų daktarė (1993), docentė (1995), Vilniaus  universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto direktorė, profesorė, Knygotyros mokslo darbų redakcinės kolegijos narė. Svarbiausios mokslinių interesų sritys: Europos Sąjungos informacijos politika, viešųjų bibliotekų socialinės funkcijos, viešųjų bibliotekų paslaugos informacinėjė visuomenėjė, bibliotekininkystės teorija, bibliotekų ir informacijos politika ir kt.
Gimė 1958 m. spalio 4 d. Ariogaloje (Raseinių r.).
1978–1980 m. buvo Lietuvos knygų rūmų bibliografė. 1980 m. baigė Vilniaus universitetą (studijavo bibliotekininkystę ir bibliografiją). 1980–1985 m. dirbo Vilniaus universiteto Žinybinėje informacijos problemų mokslinio tyrimo laboratorijoje. 1985–1991 m. studijavo Vilniaus universiteto aspirantūroje. 1991–1992 m. buvo Vilniaus universiteto Knygotyros katedros asistentė, 1992–2006 m. – Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto direktorė, 1994–1998 m. – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto prodekanė. 2005 m. čia jai suteiktas profesorės vardas. 2006–2009 m. buvo Vilniaus universiteto bibliotekos generalinė direktorė.
Stažavosi Oulu universitete (Suomija, 1993), Šiaurės Londono universitete (Didžioji Britanija, 1996), Deventerio aukštojoje mokykloje (Didžioji Britanija, 1997), Oslo koledže (2000).
Paskelbė kelias dešimtis mokslinių publikacijų Lietuvos ir užsienio spaudoje.
  
Išleistos A. Glosienės knygos:
„Lietuviškoji knyga: Istorijos metmenys“ (kartu su kitais, 1996 m.);
„Viešoji biblioteka: tradicija ir modernumas“ (kartu su kitais, 1998 m.);
„Ryšių su visuomene ABC bibliotekininkams“ (lietuvių kalba 1999 m., latvių kalba 2001 m.).
„Projektų valdymo ABC bibliotekininkams“ (kartu su Ramune Petuchovaite, 2003 m.).
Parengė bibliografijos rodyklių. Sudarė leidinius:  „Bibliotekos informacijos ir kultūros politikos kontekste“ (2000 m.), „Biblioteka yra visas pasaulis“ (2002 m.), „L. Vladimirovas „Apie knygas ir bibliotekas“ (kartu su G. Raguotiene, 2002 m.),  „Viešosios bibliotekos skaitmeninės eros sankryžose: Europos Sąjungos projekto PULMAN gairės“ (2002 m.).

A. Glosienė mirė 2009 m. sausio 26 d. Vilniuje.
2010 m. Vilniaus universiteto biblioteka įsteigė A. Glosienės vardo stipendiją studentams, vykdantiems su bibliotekininkystės ir informacijos mokslų sritimis susijusią veiklą, skatinti. Stipendija buvo teikiama 2010–2018 metais.

 
  

Naudota literatūra:
1. Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/audrone-glosiene/.

 

Parengė Danutė Mukienė

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“


 

Smush Image Compression and Optimization