Girėnas Stasys

Stasys Girėnas (tikroji pavardė Girskis). Gimė 1893 m. spalio 4 d. Vytogaloje (Šilalės r.). Žuvo 1933 m. liepos 17 d. Pšelniko (Soldino) miške (prie dab. Mislibožo, Lenkija). JAV lietuvių lakūnas. 1910 atvykęs į JAV, dirbo “Naujienų “ spaustuvėje. 1917-1919 metais, tarnaudamas JAV karo aviacijoje, baigė mechanikų mokyklą. Demobilizuotas dirbo Čikagos lietuvių taks bendrovėje. 1924 m. baigė aviacijos mokyklą. Įsigijęs lėktuvą, vežiojo keleivius, mokė kitus skraidyti. Nuo 1931 m. dirbo transporto pilotu. Pavardę pakeitė Stepono Dariaus pasiūlymu prieš skridimą į Lietuvą. Žuvo su Dariumi skrisdamas iš Niujorko į Kauną lėktuvu “Lituanika”. Palaidotas Kaune.

Smush Image Compression and Optimization