Giedrimas Juozapas

Juozapas Giedrimas – Gintališkės dvaro vals­tietis, vienas iš 180–1831 m. sukilimo pradininkų, jį pradė­jęs su Simonu Barasa-Borisevičiumi ir Juozapu Valužiu Salantų ir Gintališkės apylinkėse. 1831 m. kovo mėn. pasitraukė į Prūsiją kartu su 100 vals­tiečių. 1831 m., kai sukilimas apėmė visą Lietu­vą, grįžo ir kovėsi Telšių apskrities sukilėlių pul­ke, kuriam vadovavo L. Urbonavičius. 1832 m. caro tarnautojai J. Giedrimą sugavo Mosėdžio apylinkėse ir atidavė į rekrūtus.

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization