Giedraitis Juozapas

Juozapas Giedraitis – 1830–1831 m. sukilimo Telšių aps­krities sukilėlių dalinio vadas. Jis pačioje sukilimo pradžioje į Telšius atvyko su sukilėlių būriu iš Alsėdžių, dalyvavo nuginkluojant rusų įgulą.

 

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization