Germanas Vaclovas

Vaclovas Germanas (1913–2008) – Lietuvos istorikas, pedagogas, profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, buvęs Šiaulių pedagoginio instituto (vėliau Šiaulių universitetas, dabar Vilniaus universiteto Šiaulių akademija) rektorius.

Gimė 1913 m. sausio 16 d. Šiauliuose.

1939 m. baigė Klaipėdos prekybos institutą. 1940 m. dirbo Šiaulių prekybos institute, 1944–1947 m. buvo Šiaulių vidurinės ekonominės mokyklos direktorius, 1947–1948 m. – Šiaulių miesto Vykdomojo komiteto skyriaus vedėjas, 1948–1954 m. – Šiaulių mokytojų instituto įkūrėjas, dėstytojas, Šiaulių mokytojų instituto direktorius, 1954–1959 m. – Šiaulių pedagoginio instituto dėstytojas, 1954–1957 m. – pirmasis instituto rektorius, 1956–1959 m. – šio instituto Marksizmo-leninizmo katedros vedėjas, 1959–1961 m. – LSSR Valstybinės plano komisijos vyr. specialistas, tuo pat metu dirbęs dėstytoju Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija).

1961 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją tema „Lietuvos KP kova už darbininkų klasės ir valstietijos sąjungos sustiprinimą respublikos žemės ūkio socialistinio pertvarkymo laikotarpiu (1944–1951 m.)“, jam suteiktas istorijos mokslų kandidato laipsnis. 1961–1990 m. dirbo Vilniaus universitete dėstytoju, 1975–1983 m. buvo šio universiteto Estetinio lavinimo katedros vedėjas. 1977 m. jam suteiktas profesoriaus vardas.

1973 m. Vilniaus universitete jis apgynė ir disertaciją tema „Lietuvos KP veikla stiprinant darbininkų klasės ir valstietijos sąjungą (1944–1962 m.)“. Tada jam buvo suteiktas istorijos mokslų daktaro laipsnis.

1983 m. V. Germanui suteiktas LSSR nusipelniusio dėstytojo vardas.

  1. Germanas mirė 2008 m. rugpjūčio 20 d. Vilniuje.

Išspausdinti V. Germano darbai:

  1. Lietuvos KP veikla stiprinant darbininkų klasės ir valstietijos sąjungą (1944–1965). – Vilnius: Mintis, 1974. – 207 p.
  2. Socialistinės visuomenės susiformavimas ir raida Tarybų Lietuvoje (1940–1980), vienas autorių. – Vilnius: Mokslas, 1980. – 276 p.
  3. Lietuvos Komunistų partijos veikla stiprinant darbininkų klasės, valstietijos ir inteligentijos sąjungą išsivysčiusio socializmo sąlygomis: medžiaga lektoriui. – Vilnius: Žinija, 1980. – 18 p.
  4. Metodiniai patarimai ir nurodymai studijuoti Lietuvos KP kovą už socialistinės santvarkos sukūrimą ir socializmo pergalę respublikoje. – Vilnius, 1982. – 24 p.
  5. Taikos ir komunizmo keliu: straipsnių rinkinys / Vaclovas Germanas, V. Gobis, K. Navickas; sud. V. Pšibilskis. – Kaunas: Šviesa, 1987. – 141 p.: iliustr.

 

Naudota literatūra:

  1. „Vaclovas Germanas“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 4, 2004, p. 620.
  2. „Vaclovas Germanas“, Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Vaclovas_Germanas.

Smush Image Compression and Optimization