Gelgudas Adomas

Adomas Gelgudas (1834–1920) – visuomenės veikėjas, publicistas.

Jis buvo 1830–1831 m. sukilimo dalyvio Jono Gelgaudo ir Kunegundos Šemetaitės sūnus, gimęs Londone. Jo žmona Anielė Leontina iš Asperbergerių giminės, artimi Liubomiro Gadono giminai­čiai. Tarnavo įvairiose valstybinėse britų ins­titucijose, žinomas kaip aktyvus publicistas, emigrantų politinių interesų atstovas. XX a. pradžioje gyveno Krokuvoje, jų namuose gy­veno ir mirė Liubomiras Gadonas. Pirmojo pasaulinio karo metais buvo priverstas emi­gruoti į Šveicariją, ten ir mirė 1920 metais Jo anū­kas Seras John Gielgud garsėjo kaip žymus Didžiosios Britanijos aktorius, turėjęs ir rašy­tojo talentą.

 

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization