Gedrimaitė Saulė

 

Saulė Gedrimaitė – žurnalistė, redaktorė, televizijos ir radijo laidų vedėja, ilgametė ir viena iš paskutiniųjų Lietuvos televizijos diktorių.

Gimė 1969 m. rugsėjo 5 d. Palangoje, čia dirbusio choro dirigento Aleksandro ir choreografės Reginos Gedrimų šeimoje. Lankydama vaikų darželį pirmą kartą dalyvavo nacionaliniame vaikų ir moksleivių dainų konkurse „Dainų dainelė“. Mokydamasi vidurinėje lankė šokių kolektyvą, vesdavo įvairius mokyklos renginius. Fortepijonu groti mokėsi muzikos mokykloje.

Mokydamasi paskutinėje Palangos 2-osios vidurinės mokyklos klasėje dalyvavo Vilniuje vykusiame diktorių konkurse ir jį laimėjo. Tada buvo pakviesta dirbti į radiją. Dirbti į Vilnių išvyko išlaikiusi vidurinės mokyklos baigiamuosius egzaminus. 1989–1994 m. dirbdama radijuje mokėsi Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institute ir čia įgijo žurnalistės specialybę. 1999 m. baigė kvalifikacinius kursus (vedė BBC televizijos žurnalistai), 2006 m. – vokiečių televizijos Deutsche Welle kursus informacinių laidų žurnalistams, 2008 m. – Europos Parlamento rengiamus kursus parlamentinių TV ir Web redaktoriams, ryšių su visuomene specialistams.

Studijų metais šoko ansambliuose „Jaunimėlis“ ir „Vaiva“.

LRT radijo diktore dirbo 1988–1993 m., LTV televizijos diktore – 1993–2001 m. (2001-aisiais diktorių etatai Lietuvos televizijoje buvo panaikinti).

Nuo 2002 m. dirbo žurnaliste. 2002 m. tapo LTV Naujienų tarnybos korespondente, 2001–2007 m. buvo LRT/LTV Žinių tarnybos bei „Panoramos“ žurnalistė, informacinės laidos „Vakaro žinios“ vedėja, LTV2 informacinės laidos „Vilniaus žinios“ vedėja.

2007 m. pradėjo dirbti Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos ir komunikacijos departamento ir Spaudos biuro redaktore. Čia jos pareiga buvo rengti projektus, susijusius su visuomenės informavimu apie Seime priimamus įstatymus, televizijos, interneto projektus, kuriais siekiama visuomenę išsamiai supažindinti su įstatymų leidyba, galimybe visuomenei dalyvauti teisės aktų svarstymuose, parlamente vykstančius renginius.

2007 m. buvo TV3 politinių aktualijų laidos „Seimas – tiesiogiai“ redaktorė ir vedėja. 2008–2009 m. BTV laidos „Seimas – tiesiogiai“ redaktorė ir vedėja. 2009 m. tapo informacinės apžvalginės TV laidos „Seimo savaitė“ redaktore ir vedėja (rodoma TV kanalu „Seimas –tiesiogiai“ ir interneto svetainėje www.lrs.lt).

2009 ir 2010 m. kartu su kolegomis kūrė informacinius-pažintinius filmus „Lietuvos Respublikos Seimas“; specialią TV laidą apie Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) sesiją Vilniuje, Seimo rūmuose, 2011 m. – video pasakojimą Baltijos Asamblėjos 20-mečiui iš Talino, 2010 m., 2011 m. – specialias TV diskusijų laidas („Seimas – tiesiogiai“. Diskusijos“), skirtas valstybės biudžeto projektui aptarti.

Parengė 10 reportažų ciklą Lietuvos televizijos laidai „Labas rytas“ iš Prancūzijos (Provanso) apie Prancūzijos mokslo, verslo, kultūros pasiekimus, aplinkosaugą, statybą. 5 reportažų ciklą iš muzikos mugės Kanuose, 7 reportažų ciklą apie lietuvius Sankt Peterburge (LTV „Panorama“), 5 reportažų ciklą apie Estijos kultūrą, mokslą, verslą (LTV laida EksprESas LT).

Lietuvos radijuje vedė informacines, pažintines, muzikines laidas. Dalyvavo LRT šventiniuose, proginiuose projektuose, rengė, įgarsino TV laidų anonsus, kūrė reportažus kultūros, švietimo, mokslo, verslo, socialinėmis ir politikos temomis. Rengė tiesiogines televizijos transliacijas rinkimų į Seimą ir Savivaldybių tarybas metu.

2005 m. apdovanota Ministro pirmininko padėka už Mindaugo karūnavimo – Valstybės dienos minėjimo renginių organizavimą. Jai yra įteikta Lietuvos AIDS centro premija už kūrybinį darbą konkurse mirusiųjų nuo AIDS atminimui paminėti, ESBO Parlamentinės Asamblėjos padėka už sąžiningą, atsakingą ir profesionalų darbą XVIII ESBO PA vasaros sesijos Vilniuje metu, nemažai Seimo pirmininkų, Seimo kanclerių padėkų už profesionalų, sąžiningą ir atsakingą darbą.

 

Naudota literatūra:

  1. „Saulė Gedrimaitė“, Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Saul%C4%97_Gedrimait%C4%97.

Smush Image Compression and Optimization