Gedgaudas Antanas

Antanas Gedgaudas (1792–1831) – napoleono karo dalyvis, 1830–1831 m. sukilimo vadas Lietuvoje. Jis gimė Panemunės (Pilių, dar vadinamų Zamkumi) vietovėje.

Dalyvavo Na­poleono armijos žygiuose. Buvo Lenkijos Karalystės kariuomenės generolas, apdovanotas Šv. Stanis­lovo ir Šv. Onos ordinais. Vykstant 1830–1831 m. sukilimui, buvo išsiųstas su pėstininkų divizija į Lietuvą, paskirtas vyriausiuoju sukilėlių vadu. 1830 m. vadovavo lenkų sukilėlių daliniams, Lietuvoje – visai sukilėlių kariuomenei. 1831 m. sudarė Laikinąją lenkų centrinę vyriausybę Lietuvoje. Dalyvavo  kautynėse prie Belolenko. Jo vadovaujama kariuomenė puolė Rusijos armiją ir paėmė Kauną, tačiau pralaimėjo kautynes ties Paneriais, Šiauliais ir buvo priversta trauktis. Jam nepavyko laimėti  Vil­niaus kautynių. Sukilimui pralaimint, traukėsi iš Lietuvos. Pereinant sieną į Prūsiją, buvo nušau­tas juo nusivylusiu sukilėlių kapitono Stepono Skulskio. Palaidotas Kisinų kaimo kapinaitėse.

 

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization