Eidintas Alfonsas

Alfonsas Eidintas  – istorikas, rašytojas, diplomatas, Vilniaus universiteto profesorius, habil. humanitarinių mokslų daktaras. Gimė 1952 m. sausio 4 d. Vaiguvoje (Kelmės raj.). 1969 m. baigė Vaiguvos vidurinę  mokyklą,  1973 m. – Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą. 1973–1986 m. buvo  Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Istorijos-pedagogikos fakulteto Visuotinės istorijos katedros asistentas, vyr. dėstytojas, docentas, katedros vedėjas.  1984–1985 m. stažavo JAV Viskonsino-Madisono universitete pas profesorių Alfredą Erichą Seną. 1986–1993 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Lietuvos istorijos instituto Lietuvos Respublikos istorijos skyriaus vedėju, direktoriaus pavaduotoju moksliniam darbui. 1990 m. apgybė istorijos mokslų daktaro laipsnį.

1993–1997 m. buvo Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius JAV, 1994–1998 m. – dar ir Meksikoje, 1995–2000 m. – Kanadoje.

2000–2002 m. dirbo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, dėstė Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, čia jam 2001 m. suteiktas profesoriaus vardas.

2002–2006 m. buvo Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis  ambasadorius Izraelyje bei Kiprui, Pietų Afrikos Respublikai, Nigerijai, nuo 2003 m. – ir Etiopijai. 2006–2009 m. dirbo  ambasadoriumi  Norvegijoje.2010–2012 m. buvo Užsienio reikalų ministerijos  pirmininkavimo ESBO departamento ambasadorius ypatingiems pavedimams, 2012–2017 m. – Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Graikijoje, Kipro Respublikai bei Albanijos Respublikai], nuo 2013 m. – dar ir Albanijai bei Kiprui.

Iki 2019 m. A. Eidintas buvo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams.

2018–2020 m. buvo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyresnysis mokslo darbuotojas.

Jis yra paskelbęs daugiau kaip 50 straipsnių ir daugiau nei 20 knygų lietuvių emigracijos, XX a. Lietuvos istorijos klausimais. Tyrinėjo holokaustą Lietuvoje, Izraelio valstybės atsiradimą, šiuolaikinę diplomatiją. Parašė ir išleido istorinių romanų trilogiją: „Ieškok Maskvos sfinkso“ (2006), „Erelio sparnų dvelksmas“ (2008), „Aukštai šaltos žvaigždės“ (2009), istorinę apysaką „Pūga prie Mėmelio: atvadavimo saga“ (apie 1923 m. sukilimą Klaipėdos krašte (2016, 32023).

Svarbiausios išleisti A. Eidimto  veikalai: „Lietuvių emigracija į Šiaurės ir Pietų Amerikos šalis 1868–1940“  (1989, rusų kalba), „Lietuvos Respublikos prezidentai“  (1991 21999), „Lietuvių kolumbai: Lietuvių emigracijos istorijos apybraiža“  (1993), „Lietuva Europos politikoje: Pirmosios respublikos metai, 1918–1940“  (Lithuania in European Politics: The Years of the First Republic, 1918–1940, kartu su V. Žaliu ir A. E. Sennu, 1997), „Lietuvių emigracija į Jungtines Valstijas 1868–1950“  (Lithuanian Emigration to the United States 1868–1950) (2003), „Žydai, Izraelis ir palestiniečiai“  (kartu su Donatu Eidintu, 2007), „Antanas Smetona ir Justas Paleckis istorijos dramoje. Prezidento vairuotojo užrašai“  (2022).

Parašė monografijas apie J. Šliūpą (1989), A. Smetoną (1990, 2012, anglų kalba (2015), J. Gabrį‑Paršaitį (1992), K. Grinių (1993), A. Stulginskį (1995, 2014, anglų kalba 2001), teisininką ir visuomenės veikėją Vincą Mašalaitį (2015), žvalgybos agentą Bronių Michelevičių (kartu su Astra Julianna Michels, 2017), „Žydai, lietuviai ir holokaustas“  (2002, anglų kalba 2003 ir 2012), knygas „Ambasadorius: tarnyba savo valstybei svetur“  (2003), „Istorija kaip politika: įvykių raidos apžvalgos“  (2008), „Istorijos subjektas kaip istorijos politikos problema“  (kartu su kitais, 2011), „Lietuvos istorija“  (kartu su kitais, 2012, anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, rusų ir lenkų kalbomis 2013, latviškai ir baltarusiškai 2014, albanų ir bengalų kalbomis 2016, hindi ir japonų kalbomis 2018; t. p. sudarytojas ir dalykinis redaktorius), „Lietuvos istorija kiekvienam“  (su kitais, 3 leidimai 2018 42020, ukrainiečių kalba 2018; t. p. sudarytojas ir dalykinis redaktorius), „Valstybės atkūrimo istorijos“  (kartu su R. Lopata, 2020), „Diplomatų šypsenos ir pokštai“  (2020), „Lietuva ir masinė išeivystė 1868–2020 metais“  (2021).

Parengė (su R. Lopata) dokumentų rinkinius „Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai 1917–1918“  (1991), „Lietuvos Taryba ir nepriklausomos valstybės atkūrimas 1914–1920 m. dokumentuose“  (2017), „Lietuvos vyriausybių 1918–1920 metų posėdžių protokolai“  (2 tomai, 2018). Sudarė straipsnių rinkinį „A. Smetona. Rinktiniai raštai“  (1990), dokumentų ir straipsnių rinkinį „Lietuvos žydų žudynių byla“ (2001).

2003 m. apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi.

 

Naudota literatūra:

  1. Česlovas Laurinavičius, „Alfonsas Eidimtas“, Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/alfonsas-eidintas/.

 

Smush Image Compression and Optimization