Dvarionas (Dvarionavičius) Dominykas

Dominykas Dvarionas / Dvarionavičius (1859–1929) – Lietuvoje ir Latvijoje garsios muzikų dinastijos atstovas. Jis gimė Žemaitijoje. Buvo garsus  vargonininkas, chorvedys, muzikos instrumentų meistras ir derintojas. Dominykas muzika jis susidomėjo dar vaikystėje. Iš pradžių savarankiškai pradėjo groti fleita, gamino nesudėtingus muzikos instrumentus, pramokęs groti vargonais, esant reikalui, pavaduodavo Mosėdžio (Skuodo r.) vargonininką. Savęs ieškojimų keliui iš Mosėdžio pasukus į Saratovą, jam buvo lemta gyvenimą susieti su Barbora Kniukštaite (1863–1942). Saratove Domininkas mokėsi gaminti ir derinti muzikos instrumentus ir čia greitai pagarsėjo kaip itin talentingas meistras, buvo net iškviestas į Feodosiją derinti Ivano Aivazovskio fortepijoną. Saratove gimė B. ir D. Dvarionų pirmieji trys sūnūs (Bronislovas, Julijonas ir Kazimieras). Vėliau šeima gyveno Simferopolyje (Krymas), o iš čia 1892 m. sugrįžo į Lietuvą ir trumpam įsikūrė Ylakiuose (Skuodo r.) pas savo pažįstamus. Čia D. Dvarionas dirbo vargonininku, pradėjo statyti šeimai namus Liepojoje. Ylakiuose Dvarionams gimė dukra Julija Dvarionaitė-Montvydienė (1893–1947) tapusi garsia aktore, Lietuvos operos soliste (ji yra vienintelis B. ir D. Dvarionų vaikas, gimęs Lietuvoje).

1893 m. B. ir D. Dvarionų šeima išvyko gyventi į Liepoją, kuri XX a. pradžioje buvo tapusi savotiška Lietuvos sala Latvijoje, į kurią iš įvairių Lietuvos vietų suplaukdavo žmonės, ieškodami darbo ir geresnių gyvenimo sąlygų.

B. Dvarionas Liepojoje taip pat greitai tapo žinomu muzikos instrumentų meistru, derintoju. Užsiimdamas šiuo amatu jis dar dirbo ir dviejose bažnyčiose vargonininku (viena iš jų buvo katalikų). Savo namuose D. Dvarionas buvo įsirengęs didelę muzikos instrumentų dirbtuvę. Čia jis restauruodavo supirktus senus instrumentus, o vėliau juos parduodavo. Taip šeima prasigyveno ir galėjo už procentus skolinti pinigus kitiems. Susitaupę pinigų Dvarionai prie pirmojo savo namo pasistatė antrąjį ir jį nuomodavo žydams.

Liepojoje Barboros ir Balio Dvarionų šeima tapo daugiavaike (Domininkas net buvo apdovanotas Tėvo didvyrio medaliu). Iš viso Barbora pagimdė 12 vaikų. Vienuolika iš jų išaugo, net aštuoni iš jų pasirinko muziką. Tai vargonininkas ir chorvedis Antanas Dvarionas (1899–1950), kompozitorius, dirigentas, pianistas, pedagogas Balys Dvarionas (1904–1972), pianistas, vargonininkas, pianinų derintojas Kazimieras Dvarionas (1889–1966), vargonininkas, violončelininkas Julijonas Dvarionas (1889–1940), muzikas Valerijonas Dvarionas (1897–1976), choro dirigentas Bronislovas Dvarionas (1887–1919), muzikė Eugenija Dvarionaitė-Mikėnienė (1910–1993) ir dainininkė Julija Dvarionaitė-Montvydienė (1893–1947). Šeši iš jų tapo profesionalūs muzikai. Šie toliau muzikos keliu vedė savo vaikus.

Balio Dvariono dukra Aldona Dvarionaitė tapo pianiste, pedagoge, o sūnus Jurgis Dvarionas – smuikininku, pedagogu, muzikos kritiku. Kazimiero Dvariono duktė Margarita Dvarionaitė – žinoma dirigente, Bronislovo Dvariono duktė Eleonora Dvarionaitė – vargonininkė, kompozitorė, pianistė, Eugenijos Dvarionaitės dukra Rima Mikėnaitė-Balakauskienė – muzikologė.

Ketvirtajai Dvarionų muzikų kartai atstovauja Jurgio Dvariono sūnus – pianistas, pedagogas Justas Dvarionas, garsia smuikininke, pedagoge tapusi dukra Aistė Dvarionaitė-Beržanskienė, taip pat ir B. ir D. dukters Reginos Dvarionaitės anūkė – muzikos mokytoja, etnografė Eglė Dvarionaitė-Vindašienė, Kazimiero Dvariono anūkas – muzikos prodiuseris, pianistas Rimantas Tamašauskas.

Muzika susidomėjo ir keletas Dvarionų dinastijos penktosios kartos atstovų. Tai Reginos Dvarionaitės proanūkė Ugnė Dvarionaitė, proanūkis Ąžuolas Dvarionas, Balio Dvariono proanūkė, Aistės Dvarionaitės-Beržanskienės dukra Ilona Beržanskytė, Balio Dvariono proanūkė, Justo Dvariono dukra Justina Dvarionaitė.

Naudota literatūra:

  • Balys Dvarionas, [sudarė Juozas Gaudrimas], Vilnius, 1982.
  • Interneto svetainė Balys Dvarionas http://www.dvarionas.com/ (žr. 2021-10-26).
  • Visuotinė lietuvių enciklopedija https://www.vle.lt/straipsnis/balys-dvarionas/ (žr. 2021-10-27).
  • „Angelo palytėta Domininko dinastija“, Kauno diena, https://kauno.diena.lt/dienrastis/menas-ir-pramogos/angelo-palyteto-domininko-dinastija-321970 (žr. 2021-10-27).


Parengė Danutė Mukienė

Nuotraukoje  – Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, kurioje yra vargonavęs Dominykas Dvarionas. ASI archyvo nuotrauka, Sk-5758

Smush Image Compression and Optimization