Dromantas Jonas

Jonas Dromantas (1927–2012) – inžinierius mechanikas, žemės ūkio teoretikas, pedagogas, buvęs A. Stulginskio universiteto rektorius. Mokslinio darbo sritis – javų dorojimo technologijos ir grūdų džiovinimas.

Gimė 1927 m. liepos 12 d. Klaipėdos rajono Endriejavo valsčiaus Sausių kaimo daugiavaikėje pasiturinčio ūkininko šeimoje. Tėvai išaugino 7 sūnus ir 5 dukras. J. Dromantas iš pradžių mokėsi Endriejavo pradžios mokykloje, vėliau Plungės ir Švėkšnos gimnazijose. 1952 m. su pagyrimu baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemės ūkio mechanizacijos fakultetą. 1952–1965 m. ir 1975–1994 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytoju, 1954–1964 m. buvo šios akademijos Žemės ūkio mechanizacijos fakulteto dekanas. 1965–1975 m. ėjo Žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos instituto (dabarAgroinžinerijos institutas) direktoriaus pareigas. 1970 m. jam suteiktas technikos mokslų kandidato laipsnis. 1974–1983 m. buvo Žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos instituto docentas, 1975 m. spalio 10 d. – 1989 m. liepos 31 d. – dešimtasis Lietuvos žemės ūkio akademijos rektorius, 1984–1990 m. lygiagrečiai ėjo ir šio instituto Mašinų detalių ir žemės ūkio transporto bei kėlimo mašinų katedros vedėjo pareigas.1984 m. jam suteiktas profesoriaus vardas. Kartu su kitais kolegomis 1968 m. tapo vieno išradimo autoriumi. Taip pat kartu su kitais kolegomis 1985 m. parašė vadovėlį „Mašinų detalių projektavimo pagrindai“.

Jis tyrinėjo ir tobulino žolės miltų agregato mechanizmus, pasiūlė žolės miltų agregatą naudoti grūdų džiovinimui. Parengė transporterių skaičiavimo metodiką, yra paskelbęs nemai mokslinių straipsnių.

Dalyvavo sovietinės Lietuvos politiniame gyvenime – buvo LKP narys, nuo 1975 m. – LKP revizijos komisijos narys, 1985–1990 m. – LSSR Aukščiausiosios tarybos deputatas.

Yra ėjęs Žemės ūkio enciklopedijos mokslinės redakcijos tarybos pirmininko, Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos mokslinės redakcijos tarybos nario pareigas. Yra daugelio Žemės ūkio enciklopedijos  straipsnių autorius ir konsultantas. Nuo 1959 m. buvo „Žemės ūkio“ žurnalo redakcijos kolegijos narys.

1965 m. jam buvo suteiktas LTSR nusipelniusio inžinieriaus vardas.

J. Dromantas mirė 2012 m. liepos 16 d. Kaune, palaidotas Vilniaus Kairėnų kapinėse.

 

Naudota literatūra:

  1. „Jonas Dromantas“, Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/jonas-dromantas/.

Smush Image Compression and Optimization