Domarkas Vladislavas (Vladas) 

Vladislavas (Vladas) Domarkas (1936–2016) – radijo inžinierius, Lietuvos mokslo, partinis, politinis bei valstybės ir visuomenės veikėjas, profesorius, rektorius, knygų autorius. Svarbiausios mokslinių interesų sritys –  ultragarsinių ir pjezoelektrinių matavimai.

Gimė 1939 m. rugpjūčio 17 d. Kretingos  apskrities  Kartenos valsčiaus Vėlaičių kaime. Tėvas – Jonas Domarkas, mama – Barbora Mačiulskytė-Domarkienė.

1945–1956 m. mokėsi Balsiškių pradinėje ir Kartenos vidurinėje mokykloje. 1961 m. su pagyrimu baigė Kauno politechnikos instituto (KPI) Elektrotechnikos fakultetą, kur įsigijo radiotechniko specialybę. Po studijų liko dirbti KPI – 1961–1967 m. jis buvo šio instituto Ultragarso laboratorijos inžinierius, 1963–1966 m. – aspirantas. Nuo 1967 m. dėstė KPI Radioelektronikos fakultete. 1969 m. jam suteiktas docento vardas, 1977 m. – technikos mokslų daktaro laipsnis. 1977–1978 m. stažavosi Kalifornijos Santa Barbaros ir Stanfordo universitetuose (JAV). 1979–1980 m. KPI dirbo Radijo prietaisų katedros vedėju, 1980–1983 m. – šio instituto mokymo ir auklėjimo reikalų prorektoriumi. 1981 m. jam suteiktas profesoriaus vardas. 1983–1992 m. KPI (nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas – KTU) rektorius. 1985 m. LSSR mokslų akademijos (LMA) nariu korespondentu.

Buvo LKP narys (nuo 1971 m.), 1985–1990 m. – LSSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas, 1989–1990 m. Prezidiumo narys, 1986–1989 m. – LKP CK narys, 1989–1990 m. – savarankiškos Lietuvos komunistų partijos narys.

1992–1993 m. buvo KTU Radioelektronikos fakulteto Teorinės radiotechnikos katedros profesorius, 1993–1994 m. – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Povilo Gylio pavaduotojas.

1994 m. jam suteiktas nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro diplomatinis rangas.

1994–1996 m. Adolfo Šleževičiaus ir Mindaugo Stankevičiaus Vyriausybėse – buvo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. 
Nuo 1997 m. buvo KTU Socialinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo katedros dėstytojas, profesorius, 2001–2009 m. – šios katedros vedėjas, 2009–2013 m. – profesorius.

2011 m. tapo Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu, 2014 m. – nariu emeritu.

1976 m. V. Domarkas kartu su Rymantu Kažiu apdovanotas LSSR valstybine premija, 1987 m. – LSSR valstybinė premija, 1988 m. – LSSR Ministrų tarybos premija, 2005 m. – Vokietijos Federacinės Respublikos Heseno žemės ordinu, 2013 m. – Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotu medaliu. 1989 m. jam suteiktas LSSR nusipelniusio mokslo veikėjo vardas, 2003 m. – Kretingos rajono garbės piliečio vardas, 2010 m. – Kauno kolegijos bendruomenės garbės nario vardas.

 1. Domarkas mirė 2016 m. vasario 29 d. Kaune, palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.

 

Išspausdintos V. Domarko ir jo kartu su kitais kolegomis parašytos knygos:

 • Контрольно-измерительные пьезоэлектрические преобразователи / Vladislavas Domarkas, Rymantas Jonas Kažys. – Vilnius, 1975. – 255 p.: iliustr.
 • Radiolokacinių sistemų projektavimo bendrieji klausimai: mokomoji-metodinė priemonė. – Kaunas: KPI, 1976. – 80 p.: brėž.
 • Radiotechninės sistemos: mokymo priemonė / Vladas Domarkas, Arminas Ragauskas. – D. 1. – Vilnius, 1980. – 82 p.: iliustr.
 • Ультразвуковая эхоскопия / Vladislavas Domarkas, Eugenijus Pileckas. – Ленинград: Машиностроение, 1988. – 275 p.: iliustr. – ISBN 5-217-00067-8
 • Sistemotechninis projektavimas: paskaitų konspektas / Vladislavas Domarkas, Stasys Rupkus, Rimvydas Žilinskas. – Kaunas: Technologija, 1994. – 103 p.: iliustr. – ISBN 9986-13-131-6
 • Visuomeninių organizacijų įtaka viešojo administravimo institucijoms: mokomoji knyga / Dalia Gineitienė, Vladislavas Domarkas. – Kaunas, 2000. – 79 p. – ISBN 9986-13-870-1
 • Viešojo sektoriaus institucijų administravimas: monografija (su kitais). – Vilnius: LTU leidybos centras, 2002. – 291 p.: iliustr. – ISBN 9955-442-72-7
 • Šiuolaikinė valstybė (su kitais, 1999).
 • Projektų rengimas ir valdymas profesinio mokymo ir švietimo įstaigose: mokymo priemonė (su kitais). – Kaunas: Technologija, 2003. – 103 p.: iliustr. – ISBN 9955-09-478-8
 • Naujoji viešoji vadyba: mokomoji knyga (su kitais). – Kaunas: Technologija, 2007. – 393 p.: iliustr. – ISBN 978-9955-25-259-7
 • Įvadas į viešąjį valdymą: mokomoji knyga (su kitais). – Kaunas: Technologija, 2009. – 231 p.: diagr. – ISBN 978-9955-25-711-0.

Jis yra paskelbęs apie 150 mokslinių straipsnių, 50 išradimų autorius.

 

Naudota literatūra:

 1. „Vladislovas Domarkas“, Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/vladislavas-domarkas/.
 2. „Vladislovas Domarkas“, Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Vladislavas_Domarkas

Smush Image Compression and Optimization