Dirgėla Petras

Petras Dirgėla (1947–2015) – vienas ryškiausių ir produktyviausių XX a. II p. – XXI a. pr. Lietuvos prozininkų, eseistų. Jis – istorinio, istoriosofinio romano kūrėjas, lietuviško epo autorius. Daug metų dirbo įvairiuose spaudos leidiniuose, ėjo atsakingas visuomenines pareigas.

P. Dirgėla gimė 1947 m. vasario 21 d. Klaipėdos krašte – Endriejavo valsčiaus Žvaginių kaime. Baigęs Gargždų 1-ąją vidurinę mokyklą, 1965–1972 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Baigęs universitetą dirbo laikraščių „Komjaunimo tiesa“, „Gimtasis kraštas“, žurnalo „Metai“ redakcijose, Lietuvos kino studijoje, 1990–1994 m. ėjo Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos pirmininko pavaduotojo pareigas, 2000–2004 m. buvo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos narys. Didžiausią jo rašytinio palikimo dalį sudaro monumentalus keturių tomų (14 knygų) kūrinys „Karalystė. Žemės keleivių epas“ (1997–2004).

Jis kurį laiką apysakas, apsakymus kūrė kartu su broliu Povilu Dirgėla (1941–2004), su Rimantu Šaveliu parašė scenarijų kino filmui „Arkliavagio duktė“ (1981 m.).

Petro Dirgėlos kūryba 1989 m. įvertinta Simono Daukanto premija, 1997 m. – Vyriausybės kultūros ir meno premija, 1998 m. – „Varpų“ literatūrine premija, 2002 m. – Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno ir Kultūros ministerijos premijomis, 2003 m. – Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, 2003 m. – Antano Vaičiulaičio literatūrine premija, 2003 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos premija, 2007 m. – LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Petras Dirgėla mirė 2015 m. kovo 29 dieną. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

RKIC informacija

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2023: Žemaičiai Vilniuje“


 

Smush Image Compression and Optimization