Dargienė Zinaida Irutė

Zinaida Irutė Dargienė – dailininkė, dirbanti gobeleno, batikos, šilkografijos, neaustine-veltine, autorine ir kitomis technikomis, Kauno tekstilininkų ir dailininkų gildijos garbės narė.

Ji gimė 1936 m. gruodžio 8 d. Mažeikiuose. 1945–1953 m. mokėsi Mažeikių vidurinėjė mokykloje, 1953–1958 m. – Kauno taikomosios dailės mokyklos Tekstilės skyriuje. 1958–1959 m. dirbo Pagėgių vaikų namų darbo instruktore, 1959–1965 m. buvo Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės instituto darbuotoja, 1965–1972 m. – Kauno šilko kombinato dailininkė, marginimo raštų dizainerė. 1972–1990 m. buvo laisvai samdoma dailininkė. 1990–1999 m. dirbo Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės instituto dėstytoja, čia jai suteiktas docentės vardas. 1998 m. stažavosi Tekstilės ir dizaino koledže „Shenkar“ (Izraelis).

1966 m. pradėjo dalyvauti Lietuvoje ir užsienio šalyse rengiamose tekstilės kūrinių parodose. Iš viso yra surengusi apie 40 personalinių kūrybos parodų.

Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) narė nuo 1971 metų.

Dirbdama Kauno šilko kombinate sukūrė apie 600 marginimo projektų šilko audiniams. Yra sukūrusi daugiau negu 200 tekstilės darbų – gobeleno, batikos, pynimų -autorine ir neaustine technika. Jie buvo panaudoti interjeruose, eksponuojami parodose.

Jos kūrinių yra įsigiję nemažai Lietuvos, Kanados, Australijos, Olandijos, Izraelio ir daugelio  kitų valstybių muziejai, kolekcininkai ir kiti privatūs asmenys.

1982–1989 m. ėjo LDS Kauno skyriaus taikomosios dailės sekcijos pirmininkės pareigas. Nuo 1999 m. buvo LDS Kauno skyriaus Tarybos narė ir Kauno skyriaus Tekstilės sekcijos pirmininkė. Nuo 2008 m. – Tarybos narė.

 

Dailininkė apie save ir savo kūrybą yra pasakiusi:

„Žinau, kad neįmanoma aprėpti neaprėpiamo. Tūkstantmečiais išminčiai mokė žmones perduoti savo išmintį iš lūpų į lūpas išrinktiesiems mokiniams. Raštas dalį patirties konsekravo, suteikė galimybę ja pasinaudoti kitoms kartoms.

Knygos – mano jaunystės informacijos šaltinis. Jos suteikė vaizduotei sparnus. Dabartinės informacijos formos atpalaiduoja, pateikdamos jau apdorotą vaizdą, reikalaudamos apibendrinimo, išvadų.

Suprantu šiuolaikinio meno siekį veikti per žmones intelektą, bet man atrodo, kad kol kas visas šis procesas yra tik vystymosi stadijoje (evoliucijos dėsnis amžinas) ir daug beprasmių, gal ir gražių putojimų išpilama iš meno šulinio.

Sunku prognozuoti, sunku įsivaizduoti pasaulį po n… metų. Gal dabar sukurtos materialinės vertybės seniai bus išsisklaidžiusios į atomus ir tik dvasinė kūrybinė energija veiks galingai toliau. O gal?..

Aš dažnai mąstau apie tai, kad pasaulis užgriozdintas daiktais, tarp jų ir meno kūriniais. Dažnai vyksta kaupimas dėl kaupimo. Kuo turtingesnis muziejus, tuo pilnesnės jo saugyklos, ir vis didesnės dalies čia esančių turtų nebemato tie, kuriems jie skirti. Todėl man visai nesvarbus tolesnis mano sukurtų darbų likimas. Kuriu erdvines kompozicijas. Atlikę savo užduotį, suteikę žmonėms dalelę džiaugsmo ar nors valandai nuviję kasdienius rūpesčius jie ištirps kaip nebuvę…“

 

Menotyrininkai apie Z. I. Dargienės kūrybą:

„Dailininkę ypač traukia erdvės problema, o linijų ir spalvų ritmika sudaro jos kompozicijų pagrindus“

Rūta Purvinaitė. 1987 m. personalinės pardos katalogas

 

„Kompozicijų statika, įtaigi ritmo monotonija artima mūsų liaudies dvasingumui, nors pasirinkti vaizdiniai elementai – itin šiuolaikiški, o plastinė kalba rodo XX a. Vakarų Europos tekstilės išmanymą“.

Nijolė Tumėnienė. „Literatūra ir menas“, 1988 m.

 

„Zinaida Dargienė – iš tų žmonių, kurie visą gyvenimą skiria eksperimentui, neapsiriboja viena išmokta technika, įprasta forma… Kurdama konkrečiam interjerui dailininkė siekė ne tiek savitos išraiškos, kiek interjero ir jam skirto darbo sintezės“.

Raimonda Kogelytė. „Kauno menininkiai“ (informacinis albumas) 

 

Parengė Danutė Mukienė 

 

Publikacija paskelbta vykdant 2022 m. įgyvendinant Spaudos, radijo ir televizijos remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“

Smush Image Compression and Optimization