Dagilis Jurgis

Jurgis Dagilis (1903–1941) – lietuvių katalikų veikėjas, teisininkas, leidėjas, žurnalistas, spaudos bendradarbis, visuomenės veikėjas. Jis gimė 1903 m. vasario 2 d. Marijampolės apskrities S. Kalvarijos valsčiaus Pasūduonio kaime. Mirė 1941m. Sibire.

Iš pradžių J. Dagilis mokėsi Marijampolėje, vėliau – Telšiuose. Baigęs vidurinę mokyklą įstojo Lietuvos universitetą (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo universitetas), kuriame mokėsi 1925–1932 metais. Iš pradžių čia jis studijavo mediciną, vėliau mokėsi Teisių fakultete. Po studijų du metus dirbo teisme, užsiėmė advokato praktika, o nuo 1934 m. dirbo Kauno miesto savivaldybės Socialinės apsaugos skyriaus vedėju.

Tai buvo išskirtinio verslumo, daug talentų turėjęs, komunikabilus, plačių interesų ir rizikuoti nebijantis žmogus. Būdamas vos 20 metų jis kartu su tarpukario metais Lietuvoje plačiai žinomu redaktoriumi, spaudos darbuotoju Simu Radišausku Telšiuose pradėjo leisti Lietuvos šaulių sąjungos III skyriaus (Žemaitijos) savaitraštį „Telšių žinios“. Laikraštis ėjo  1923 m. gegužės 7–1924 m. lapkričio 28 d., turėjo humoristinį priedą „Telšių pliumpis“. Tai buvo leidinys. Jį spausdintas Telšiuose veikusioje Lietuvos šaulių sąjungos spaustuvėje. Išėjo 30 jo numerių.  Jame buvo skelbiamos pagrindinės Lietuvos naujienos, rašoma aktualiais ekonomikos ir politikos klausimais, plačiai nušviečiama Šaulių sąjungos veika ir kt. Tuo laikotarpiu šiuo leidiniu kaip savo idėjų ruporu naudojosi ir tokie iškilūs ano meto veikėjai kaip  pedagogas Karolis Dineika, kalbininkas Jonas Martynas Laurinaitis, telšiškis Juozas Gedminas ir kt.

Dar po dviejų metų jis Telšiuose įsteigė kitą laikraštį – 1925–1940 m. Telšių vyskupijos ir Telšių katalikų veikimo skyriaus valdybos leistą katalikišką savaitraštį  „Žemaičių prietelius“ – ir tapo jo pirmuoju redaktoriu (šias pareigas ėjo 1925 m.).

Studijų laikotarpiu J. Dagilis aktyviai dalyvavo Šaulių sąjungos, Šv. Vincento Pauliečio draugijos Popiežiaus Leono XIII fondo veikloje. 1926–1928 m. jis buvo Lietuvos universiteto studentų Šaulių sąjungos būrio vadas, 1928 m. –  Šv. Vincento Pauliečio draugijos reikalų vedėjas, 1929 m. – sekretorius, 1929–1931 m. ėjo Popiežiaus Leono XIII fondo reikalų vedėjo pareigas. 1930 m. jis tapo vienu iš katalikų spaudos akcinės bendrovės „Žaibas“ steigėjų, o 1934 m. kartu keliais bičiuliais įsteigė saldainių fabriką „Birutė“.

Jis buvo aktyvus ir spaudos bendradarbis. Savo straipsnius jis dažniausiai skelbdavo dienraštyje „Rytas“, keliuose kituose katalikiškuose leidiniuose.

Jurgis Dagilis mirė nesulaukęs net 40 metų. 1941 m. sovietų valdžia jį suėmė ir ištrėmė į Sibirą. Tais pačiais metais ten jis ir mirė.

Nuotraukoje – Jurgis Dagilis. Fotografuota fotoateljė „Modern“. Fotografas nežinomas. Nuotrauka iš Kauno technologijos universiteto bibliotekos archyvo

Naudota literatūra:

  1. Domas Šniukas, „Jurgis Dagilis“, Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/jurgis-dagilis/ (žr. 2022-01-06).
  2. „Jurgis Dagilis“, Lietuvių enciklopedija, t. 4, Bostonas, 1954, p. 224.
  3. Žurnalistikos enciklopedija, Vilnius, 1997.
  4. „Žemaičių prietelius“, Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/zemaiciu-prietelius/ (žr. 2022-01-06).

 

Parengė Danutė Mukienė

 

Tekstas paskelbtas 2022 m. sausio 7 d.

Publikacija parengta įgyvendinant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas ŽEMAIČIŲ ŽEMĖ“

Smush Image Compression and Optimization