Chodkevičius Jonas Mikalojus Ksaveras

Jonas Mikalojus Ksaveras Chodkevičius (1738–1781) – Grifo su kalaviju herbo rusėnų kilmės LDK didikas, Šklovo ir Naujosios Myšos grafas, Žemaičių seniūnas (nuo 1765 m.), Veliuonos seniūnas. Jis gimė 1738 m. gruodžio 14 d. Gdanske, mirė 1781 m. vasario 2 d. Černobylyje. Palaidotas Supraslės bazilijonų vienuolyne.

Jo tėvas buvo Brastos vaivada Adomas Tadas Chodkevičius, mama – Rozalija Ieva Čapskytė-Hutenaitė (Chodkevičienė). Mokėsi Vilniaus akademijoje (dabar Vilniaus universitetas). Po studijų 1757 m. buvo paskirtas paskirtas Lenkijos karalystės pulkininku. 1758–1759 m. kare kovojo Prancūzijos pusėje. 1764 m. išrinktas į konvokacinį Seimą, kuris rengė naujo Lenkijos karaliaus rinkimus. Palaikė Rusijos imperijos statytinio Stanislovo Augusto Poniatovskio kandidatūrą, pasirašė jo išrinkimo Lenkijos karaliumi aktą.

Nuo 1764 m. gruodžio 31 d. – generolas adjutantas, nuo 1765 m. rugpjūčio 19 d. – Žemaičių maršalka, nuo 1765 m. spalio 2 d. – Žemaičių seniūnas.

Baro konfederacijos metu užėmė dviprasmišką poziciją. Viešai apgailestavo, kad gimtąją šalį pavergė svetimšaliai, tačiau rėmė Prūsijos ir Rusijos karvedžius, kurių kariuomenės saugojo jo valdas. 1778 m. tapo Rusijos imperijos kariuomenės generolu leitenantu.

1765 m. apdovanotas Šv. Stanislovo, 1774 m. gegužės 9 d. – Baltojo erelio ordinais.

1766 m. sausio 1 d. Podhorcuose (Lvovo sritis) vedė Mariją Liudviką Ževuskaitę (lenk. Maria Ludwika Rzewuska, 1744 m. – 1816 m. vasario 6 d. Černobilyje) Vaclovo Petro Rževuskio dukterį.

Vaikai:

  • Vaclovas Chodkevičius (1767–1784), mirė Černobilyje, palaidotas Supraslėje.
  • Rozalija Chodkevičiūtė (1768–1794), kunigaikščio, Kijevo kašteliono, Prancūzijos generolo majoro Aleksandro Liubomirskio (m. 1808 m.) žmona.
  • Aleksandras Pranciškus Chodkevičius (1776–1803), Lenkijos karalystės generolas, senatorius, poetas, mokslininkas.
  • Juozapas Chodkevičius (XVIII a.), mirė kūdikystėje.
  • Elžbieta Chodkevičiūtė (m. po 1808 m.), kompozitoriaus, Lietuvos didžiojo pakamario, Vilniaus kašteliono, kunigaikščio Motiejaus Radvilos (1749–1800) žmona.
  • Ksaveras Chodkevičius (XVIII a.), mirė kūdikystėje, palaidotas Černobylyje.

 

Naudota literatūra:

  1. Vikipedija. Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Mikalojus_Ksaveras_Chodkevi%C4%8Dius (žr. 2022-03-20)/

Smush Image Compression and Optimization