Čejauskaitė Genovaitė

Tautodailininkė, tapytoja. Gimė 1936 m. rugsėjo 11 d. Vadagių kaime, Mažeikių rajone, mirė 2015 m. lapkričio 27 d. Kretingoje.
1952 m. baigė Renavo septynmetę mokyklą.
1953–1958 m. įgijo poligrafijos dailininko-vykdytojo kvalifikaciją Kauno taikomosios dailės mokykloje.
1957 m. jos darbas pripažintas geriausiu studentų darbų parodoje Kauno M. K. Čiurlionio muziejuje.
1958 m. gavo paskyrimą dirbti Skuodo vidurinėje mokykloje piešimo-braižybos mokytoja.
1963 m. rudenį Skuode surengė pirmąją personalinę parodą.
1964 m. dalyvavo 2-ojoje respublikinėje piešimo mokytojų darbų parodoje Vilniuje.
1966 m. G. Čejauskaitė tapo Liaudies meno draugijos Žemaitijos skyriaus nare. Pradėjo dirbti piešimo mokytoja Kretingos 1-ojoje vidurinėje mokykloje.
1967 m. Maskvoje sąjunginiame liaudies meno festivalyje pelnė trečiojo laipsnio diplomą ir festivalio medalį už paveikslą „Vilniaus apylinkėse“. Dalyvavo 3-ojoje piešimo mokytojų darbų parodoje, Vilniuje.1980–1989 m. dirbo dailės ir braižybos
mokytoja Kretingos 3-ojoje vidurinėje mokykloje.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.kretvb.lt/personalijos/cejauskaite-genovaite/
  2. http://www.mke.lt/Genovait%C4%97_%C4%8Cejauskait%C4%97

Smush Image Compression and Optimization