Čartoriskis Adomas Jurgis

Adomas Jurgis Čartoriskis (lenk. Adam Jerzy Czartoryski, 1770–1861) – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, didikas, kunigaikštis, politikas, Abiejų Tautų Respublikos, Rusijos imperijos ir Lenkijos karalystės valstybės ir karinis veikėjas. Buvo kilęs iš Lietuvos didikų Čartoriskių giminės. Jo tėvas – Adomas Kazimieras Čartoriskis, motina – rašytoja Izabelė Fleming, brolis – Konstantinas Adomas Čartoriskis, sesuo –  rašytoja Marija Viurtembergietė.

A. J. Čartioriskis gimė 1770 m. sausio 14 d. Varšuvoje, mirė 1861 m. liepos 1 d Montfermėjuje (Prancūzija), palaidotas Monmoransi Šv. Martyno bažnyčioje.

1792 m. jis kovėsi su Targovicos konfederacijos šalininkais. Siekdamas išgelbėti šeimos dvarus nuo nusavinimo ir įkalbėtas tėvų, 1795 m. įstojo į Rusijos imperatorės Jekaterinos II tarnybą. 1796 m. suartėjo su Rusijos didžiuoju kunigaikščiu, nuo 1801 m. imperatoriumi Aleksandru I, buvo vienas artimiausių jo patarėjų, 1801–1803 m. buvo Rusijos Slaptojo komiteto narys, 1804–1806 m. – Rusijos užsienio reikalų ministras, nuo 1805 m. – Senato ir Valstybės tarybos narys.

Kūrė planus padedant Rusijos imperijai atkurti Lenkijos valstybę, 1805 ir 1811 m. kartu su Aleksandru I mėgino tuos planus įgyvendinti. 1803–1824 m. buvo pirmasis reorganizuoto Vilniaus universiteto ir Vilniaus švietimo apygardos kuratorius. Po 1812 m. karo daug prisidėjo prie Lenkijos karalystės įkūrimo, 1815–1830 m. Lenkijos senatorius vaivada, Administracinės tarybos narys Prasidėjus 1830–1831 m.  sukilimui, buvo Laikinosios vyriausybės pirmininkas. Nuo 1833 m. gyveno emigracijoje  Paryžiuje, buvo konservatyvaus emigrantų sparno (būsimų „baltųjų“)  ideologinis vadovas, politinio ir kultūros centro „Hotel Lambert“ steigėjas.

Jo politinė koncepcija buvo panslavistinė, iki 1831 m. sukilimo iš esmės rusofiliška. Jis manė, kad atkurtoji Lenkijos valstybė ir Rusijos imperija turi sudaryti glaudžią sąjungą, jų pagrindiniai priešai būtų buvę Austrija ir Prūsija. Jis nepritarė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės savarankiškumo idėjai. Po sukilimo ėmė labiau orientuotis į Vakarų Europos valstybes, ypač į Prancūziją. Skatino Vidurio Europos slavų tautų bendradarbiavimą bei išsivaduojamąją kovą.

Adomo Jurgio Čartoriskio žmona buvo Aleksandro Antano Sapiegos duktė Ona Sofija Sapiegaitė,  Turėjo du sūnus: Vitoldą ir Vladislavą Čartoriskius bei dukterį – dailininkę mėgėją, meno kolekcininkę Izabelą Elžbietą Čartoriską, kuri buvo ištekėjusi už lenkų žemvaldžio Jano Dzielinskio (gyvendami santuokoje jie vaikų nesusilaukė).

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization