Butrimaitė, Rupainienė Bronė

Tremtinė, knygos autorė. Gimė 1905 m. spalio 14 d. Grajauskuose (Ariogalos vlsč). Mirė 1994 m. rugpjūčio 23 Butkiškėje. 1907 m. tėvai įsikūrė Rygoje. B. Butrimaitė lankė pradinę mokyklą Rygoje lenkų kalba. Nuo 1941 m. mokė rusų ir vokiečių kalba. 1914 m. tėvas išėjo į karą. Rygoje liko motina su 5 vaikais. Badavo. Nuo bado bėgo į Lietuvą. Tėvas grįžo 1919 m. Būdama 21-erių metų, ištekėjo už D.
Rupainio (gimusio 1892 m.). 1939 m. nusipirko vandens malūną prie Švėkšnos (Šilutės r,). 1948 m. abu Rupainius ir sūnų Aloyzą, Švėkšnos gimnazistą, ištrėmė į Krasnojarsko kraštą. Jos brolį Mykolą
Butrimą, ariogališkį, nuteisė 8 m., mirė Magadane. Rupainiai grįžo iš Sibiro 1957 m. Prisiglaudė Panevėžyje, pas dukrą ir žentą Dobkevičių, taip pat tremtinį, buvusį Girkalnio mokytoją. 1992 m.
Bronė Rupainienė išleido knygelę „Giesmę tau sudėjau“. Knygą išleisti padėjo žentas, rašytojas, 
kompozitorius A. Paulavičius.

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2007 07 31

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization