Butkuvienė Anelė

Anelė Butkuvienė (1942–2017) – Lietuvos istorikė, pedagogė, lektorė, humanitarinių mokslų daktarė, mokomųjų, populiarių pažintinių knygų apie iškilias Lietuvos moteris, lietuvių kultūros istorijos vadovėlio autorė.

Anelė gimė 1942 m. spalio 29 d.  Kėdainių rajono Kuronių kaime. 1958 m. baigusi Kėdainių rajono Šėtos vidurinę mokyklą, pradėjo studijuoti istoriją Vilniaus universitete, kurį baigė 1964 metais. Po studijų, 1964–1969 m., dirbo Kaišiadorių rajono Žaslių vidurinėje mokykloje mokytoja, 1969–1974 m. – Kauno medicinos instituto (KMI) Visuomenės mokslų katedros vyr. dėstytoja. 1974–1977 m. žinias gilino mokydamasi Vilniaus universiteto aspirantūroje. Čia ji apsigynė humanitarinių mokslų daktarės laipsnį. Vėliau, 1977–1980 m., toliau dirbo – KMI Visuomenės mokslų katedros vyr. dėstytoja. 1980–1992 m. ji buvo Kauno politechnikos instituto (nuo 1990 m. – Kauno technologijos universitetas) Visuomenės mokslų katedros docentė, 1992–1995 m. – šio universiteto Politologijos katedros docentė, nuo 1995 m. – Filosofijos katedros docentė.

Dirbdama šioje aukštojoje mokykloje ji parengė spaudai ir 1992 m. išleido knygą „Lietuvos kultūros istorijos metmenys (I–III d.). Antrasis šios knygos leidimas pasirodė 1993 m., trečiasis – 1997 metais. 1996 m. išspausdinta antroji šios autorės knyga – „Amžinos moterys: įžymiosios XIV–XIX a. Lietuvos moterys“. Šią iškilių Lietuvos moterų temą ji pratęsė ir 2007 m. išleistoje knygoje „Garsios Lietuvos moterys“.

Paskutiniais savo gyvenimo metais Anelė sunkiai sirgo, tačiau, kol tik jėgos leido, neatsisakydavo patarimų tiems, kas į ją kreipdavosi.

Anelė Butkuvienė mirė 2017 m. gruodžio 24 d. Kaune, palaidota Lekėčiuose.

.
Parengė Danutė Mukienė

 

Naudota literatūra:

  1. Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Anel%C4%97_Butkuvien%C4%97-%C5%A0idi%C5%A1kyt%C4%97.

.
Publikacija parengta įgyvendinant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“

Smush Image Compression and Optimization