Butkus Juozas

Kunigas Juozas Butkus gimė 1903 10 01 Vielaičių kaime (Vegerių parapija, Akmenės r.). Baigęs kunigų seminariją, 1929 05 23 buvo įšventintas į kunigus. Tada jis buvo vidutinio ūgio, gražios išvaizdos, ramus kunigas. Nuo 1929 dirbo Viekšnių vikaru. 1930 m. paskirtas Kartenos vikaru, 1930–1934 m. ėjo Palangos vikaro ir kapeliono pareigas, 1934 m. buvo Skuodo vikaras, 1934 m. – Degučių klebonas, 1936 m. – Truikinų klebonas, 1939 m. – Gadunavo klebonas ir Telšių dekanato dekanas, 1943 m. – Alsėdžių klebonas. Nuo 1945 m. buvo suimtas ir ištremtas. 1956 m. grįžo į Lietuvą. 1956 08 18 buvo paskirtas Kuršėnų altarista, 1958 05 10 – Papilės vikaru ir altarista. Kunigas visą laiką labai rūpinosi jaunąja karta, senatvėje globojo vaikus.

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2007-06-25

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization