Butkus Donatas

Donatas Butkus (1952–2018) – muziejininkas, archeologas, vienas geriausių vakarų baltų, kuršių kapinynų, laidosenos tradicijų, artefaktų subtilybių žinovų Lietuvoje. Gimė 1952 m. vasario 17 d. Alsėdžiuose (Plungės r.).  Tais pačiais metais jo šeima persikėlė į Skuodo miestą, kuriame gyvenome iki 1960 metų. Nuo XX a. 7 deš. pr. gyveno ir mokėsi Palangoje.

Apie savo susidomėjimą archeologija D. Butkus yra taip rašęs: „Pirmuosius archeologinius tyrinėjimus pamačiau dar besimokydamas Palangos vidurinės mokyklos pradinėse klasėse. Berods 1961 ar 1962 metais mums, grupei moksleivių, buvo surengta pažintinė ekskursija į kasinėjimų vietą tuometinėje Komjaunimo (dabar – Plytų) gatvėje. Visam gyvenimui įstrigo atidengto kario kapo vaizdas. Vėliau teko perskaityti nemažai literatūros, kur buvo aprašyti svarbiausi pasauliniai archeologiniai atradimai.“

 

1970 m. baigė Palangos vidurinę mokyklą, 1975 m. – istorijos studijas Vilniaus universitete.

Nuo 1976 m. buvo Kretingos muziejaus vyr. muziejininkas, nuo 2007 m. – šio muziejaus Archeologijos skyriaus vedėjas.

D. Butkus mirė 2018 m. gegužės 23 d. Palangoje, palaidotas Palangos kapinėse.

 

 1. Butkaus kartu su kitais archeologais tyrinėti objektai:
 2. Andulių, Ėgliškių kapinynas, Kretingos r., 1988 m. (su J. Kanarsku, I. Jablonskiu)
 3. Lazdininkų, Kalnalaukio kapinynas, Kretingos r., 1991 m. (su J. Kanarsku), 1992 m. (su J. Kanarsku, R. Sidriu), 1993, 1996 m. (su J. Kanarsku), 1997 m., 1998 m. (su A. Bliujiene), 2000 m. (su J. Kanarsku, A. Merkevičiumi), 2003 m. (su J. Kanarsku), 2006 (su J. Kanarsku), 2007 m.
 4. Kretingos senojo miesto vieta (Rotušės aikštė), Kretinga, Kretingos r., 2003 m.
 5. Kretingos senkapiai (Basanavičiaus g.), Kretinga, Kretingos r., 2004 m. (su J. Kanarsku).
 6. Kretingos dvaro sodyba, Kretinga, Kretingos r., 2004 m. (su J. Kanarsku).

 

Paskelbti D. Butkaus straipsniai:

 1. Butkus D. Kretingos kraštotyros muziejaus monetų lobiai. Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas: Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 1983, p. 17–18 (Baublių, Genčų, Lazdininkų, Kašučių, Kretingos, Kvecių, Palangos, Salantų ir Gargždų lobiai).
 2. Butkus D., Kanarskas J. Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinyno tyrinėjimai 1991 m. ATL 1990 ir 1991 metais. Vilnius, 1992, sąs. 1, p. 81–85.
 3. Butkus D., Kanarskas J. Lazdininkų (Kalnalaukio) senovės gyvenvietės. ATL 1990 ir 1991 metais. Vilnius, 1992, sąs. 1, p. 39–41.
 4. Butkus D., Sidrys R., Kanarskas J. Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinyno tyrinėjimai 1992 ir 1993 metais. ATL 1992 ir 1993 metais. Vilnius, 1994, p. 138–145.
 5. Butkus D. Žymus visuomenės veikėjas Vladas Nagevičius (1881.06.17 – 1954.09.15). Pajūrio naujienos (Kretinga), 1995, rugsėjo 12.
 6. Butkus D. Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinyno tyrinėjimai 1996–1997 metais. ATL 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 190–194.
 7. Butkus D. Senovės kuršių moterų kostiumas Kretingos muziejuje. Švyturys (Kretinga), 1998, kovo 10, p. 5.
 8. Butkus D. Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinynas. ATL 2000 metais, Vilnius, 2002, p. 98–100.
 9. Butkus D. Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinynas. ATL 2001 metais, Vilnius, 2002, p. 119–120.
 10. Bliujienė A., Butkus D. VII a. pirmosios pusės karys iš Lazdininkų (Kalnalaukio). Archaeologia Lituana, Vilnius, 2002, t. 3, p. 81–99.
 11. Jankūnienė V., Butkus D. Lazdininkų plokštinio kapinyno tyrinėjimai ir kapo Nr. 65 dėžučių su įkapėmis konservavimas. Lietuvos dailės muziejus. Metraštis. Vilnius, 2002, t. 5, p. 332–339.
 12. Butkus D., Kanarskas J. Lazdininkų (Kalnalaukio) senovės gyvenvietė. ATL 2003 metais, Vilnius, 2005, p. 30–31.
 13. Butkus D., Kanarskas J. Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinynas. ATL 2003 metais, Vilnius, 2005, p. 118–119.
 14. Kanarskas, J., Butkus, D. Kretingos senkapis. ATL 2004 metais, Vilnius, 2006, p. 122–126.
 15. Kanarskas, J., Butkus, D. Kretingos dvarvietė.ATL 2004 metais, Vilnius, 2006, p. 150–152.
 16. Butkus D. Archeologijos rinkinys. Iš praeities į dabartį. Mokslinės konferencijos, skirtos Kretingos muziejaus 70-osioms įkūrimo metinėms, pranešimai. Kretinga: Kretingos muziejus, 2005, rugpjūčio 5, p. 24–28 (apie Kretingos muziejuje sukauptas archeologijos vertybes, tyrinėtas archeologijos vietas).
 17. Kanarskas, J., Butkus, D., Merkevičius, A. (jaun.) Lazdininkų (Kalnalaukio) senovės gyvenvietė. ATL 2006 metais, Vilnius, 2007, p. 68–72.
 18. Kanarskas, J., Butkus, D. Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinynas. ATL 2006 metais,Vilnius, 2007, p. 157–158.
 19. Butkus, D. Kretingos Rotušės aikštės žvalgymai 2003 m. Kretingoje. ATL 2006 metais,Vilnius, 2007, p. 341–342.
 20. Butkus D., A. Bliujienė. Bronze Drinking Horne Terminals from Kašučiai Cemetery in the Western Lithuania as a part of Lively Connections between the Southern Curonia and Central Scandinavia. Światowit, t. VI (XLVII), Warsawa, 2007, p.13- 21.
 21. Butkus D. Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinynas. ATL 2007 metais,Vilnius, 2008, p. 178–182.
 22. Butkus D. Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinynas. ATL 2008 metais,Vilnius, 2009, p. 118–122.

 

Naudota literatūra:

1.      „Donatas Butkus“, Lietuvos archeologijos draugija: https://lad.lt/butkusdonatas/.

2.      „Netekome archeologo Donato Butkaus (1952-2018 m.)“, Alkas.lt: https://alkas.lt/2018/05/24/netekome-archeologo-donato-butkaus-1952-2018-m/.

Smush Image Compression and Optimization