Bumelis Vladas Algirdas

Vienas žymiausių šių dienų mokslininkų, sėkmingai dirbančių ne tik mokslo, bet ir verslo srityje, – Vladas Algirdas Bumelis. Jis yra chemikas, enzimologas, biotechnologas, habilituotas fizinių mokslų daktaras.
A. Bumelis gimė 1949 m. liepos 1 d. Kretingoje. Čia 1956–1966 m. mokėsi  vidurinėje mokykloje, 1966–1971 m. –  Vilniaus universiteto Chemijos fakultete. Vėliau studijavo šio universiteto doktarantūroje ir 1975 m.  apgynė chemijos mokslų daktaro disertaciją, o  1993 m. Sąjunginiame taikomosios biochemijos mokslo tyrimų ir projektavimo konstravimo institute – habilituoto daktaro disertaciją tema „Interferonai ir jų savybės“, 1995 m. jam suteiktas  pedagoginis profesoriaus vardas. Jo svarbiausios mokslinių tyrimų kryptys: rekombinantinių baltymų renatūracijos, stabilumo bei cheminio modifikavimo procesų tyrimai, farmacinės paskirties rekombinantinių baltymų chromatografinių procesų tyrimas,  baltymų renatūracijos-denatūracijos procesų tyrimas, fizikocheminių ir biologinių savybių tyrimas. V. A. Bumelis yra beveik apie 160 mokslo publikacijų autorius, kelias, daugiau negu 30 išradimų ir patentų bendraautorius. Jam dirbant buvo sukurtos genų inžineriniais metodais pagrįstos vaistų gamybos technologijos.                         

1975–1976 m.  jis buvo Lietuvos Chemijos ir cheminės technologijos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1976–1984 m. – Sąjunginio Taikomosios Enzimologijos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1984–1992 m. – Lietuvos mokslinio gamybinio susivienijimo „Fermentas“ skyriaus vedėjas, 1992–1996 m. – Lietuvos Biotechnologijos instituto „Fermentas“ direktorius, 1996–1999 m. – AB „Biofa“ Generalinis direktorius ir  valdybos pirmininkas. 1995–2014 m. jis daug dėmėsio skyrė ir pedagoginei veiklai: 1995–2001 m. profesoriavo Vilniaus universitete, 1997–2014 m. – Vilniaus Gedimino technikos  universitete.

1999–2012 m.  V. A. Bumelis buvo  UAB „Sicor Biotech“ / Teva Baltic generalinis direktorius, valdybos pirmininkas, 2010 m. tapo  Inovatyvios medicinos centro Biofarmacijos skyriaus Vadovu, vyriausiuoju mokslo darbuotoju (šias pareigas eina iki šiol), 2012–2013 m.  papildomai dar dirbo LTD „Teva Pharmaceuticals“ konsultantu, 2013–2018 m. ėjo Biotechnologinės farmacijos centro UAB „Biotechpharma“ generalinio direktoriaus ir valdybos pirmininko pareigas, o nuo 2018 m. iki dabar yra šio centro valdybos pirmininkas.

Jis aktyviai dalyvauja šalies visuomeniniame gyvenime, yra įvertintas daugybe apdovanojimų, tarp kurių ir 2021 m. jam įteiktas Investors Forum apdovanojimas „Metų investuotojas“, 2020 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius, 2019 m. Lietuvos pramoninkų konfederacijos nominacija „Lietuvos metų eksportuotojas“, 2017 m. „Ruban d҆Honneur“ apdovanojimas už metų verslą, 2017 m. Lietuvos verslo konfederacijos „Garbės ženklas“, 2016 m. Lietuvos pramoninkų konfederacijos nominacija „Lietuvos metų eksportuotojas“, 2015 m. Lietuvos pramoninkų konfederacijos aukso medalis „Lietuvos metų gaminys“ už vaistinį preparatą „Adalimumab Biosimilar“ ir kt.

  
Parengė Danguolė Želvytė

  
Naudota literatūra:
1. „Vladas Algirdas Bumelis“, Lietuvos mokslų akademija: http://www.lma.lt/asmsv/intranetas/index.php?m=profile&user=687 (žr. 2022-10-02).

  
Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo įgyvendinamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“

Smush Image Compression and Optimization