Brikas Algimantas

Brikas Algimantas (1952–2021) – Literatas, žurnalistas. Gimė 1952 m. sausio 9 d. Budvydžiuose (dabar – Šiaulių rajono Raudėnų se­niūnija). Gyveno Budvydžiuose, Juozapavoje, Paežeriuose. Tėvai – Jadvyga ir Edvardas Brikai. Augo keturių vaikų šeimoje. Gyveno prie Nelindos ežero. 1962 m. persikėlėme į kitą Nelindos pusę. Baigęs Dirvonėnų vidurinę mokyklą, kurį laiką mokėsi Šiaulių pedagoginiame institute, kuriame studijavo piešimo, braižybą ir darbus. Vėliau keletą mėnesių iki karinės tarnybos dirbo Akmenės statybos treste. Jus yra rašęs: „Dirbau su nuteistaisiais „laisvoms statyboms“, betonavome pagrindą vienam iš
Naujosios Akmenės cemento gamyklos kaminų.“ Porą metų tarnavo aviacijos mechaniku tarybinėje armijoje (Ukrainoje ir Baltarusijoje). Metus dirbo Šiauliuose, įmonėse bei įstaigose įrenginėjo apsaugos ir priešgaisrinę signalizaciją.
Baigęs vidurinę mokyklą, pradėjo rašyti eilėraščius. Akmenės, Šiaulių rajonų laikraščiuose, almanachuose „Žiemgalijos užrašai“, „Širdim uždegsiu žalią beržo ugnį“, „Jungtys“ ir kt. yra paskelbęs nemažai savo kūrybos. Buvusiam Akmenės rajono laikraščio redaktorius Adolfui Strakšiui pasiūlius, pradėjo dirbti Akmenės rajono laikraščio redakcijoje . Čia dirbdamas 1986 m. baigė neakivaizdines žurnalistikos studijas Vilniaus universitete, įgijo žurnalisto specialybę. Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ redakcijoje korespondentu, skyriaus vedėju, atsakinguoju sekretoriumi dirbo  1975–1989 metais. 1991-aisiais apie metus laiko dirbo Plungės rajono laikraščio „Žemaitis“ redaktoriaus
pavaduotoju
.  Nuo 1992 m. dirbo laikraščio „Šiaulių kraštas“ redakcijoje, čia yra ėjęs reporterio, redaktoriaus, vyr. redaktoriaus pavaduotojo, leidinio, skirto Kuršėnų kraštui, redaktoriaus pareigas.
Dvidešimt septynerius metus gyveno Naujojoje Akmenėje. 2002 m. per­sikėlė gyventi į Ringuvėnus (Kuršėnų kaimiškoji seniūnija Šiaulių rajone).
Buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.
Dukra Sandra, sūnus Vilmantas. Dukra Sandra studijavo lietuvių ir suomių kalbas, dirbo Liuksemburge, Europarlamente. 2004 m. „Minties“ leidykla išleido jos verstą suomių rašytojos Anjos Snellman knygą „Mama ir kalė“.
A. Brikas mirė 2021 m. lapkričio 17 d. Šiauliuose. Palaidotas Telšių rajono Kaunatavos kaimo kapinėse.

  
Tekstas parengtas pagal informaciją,
skelbiamą knygoje „Kuršėnų enciklopedija“ (Vilnius, 2005), p. 51–53 ir Lietuvos žurnalistų sąjungos informaciją

Smush Image Compression and Optimization