Bričkus Viktoras

Viktoras  Bričkus (1924–1972) – dailininkas, pedagogas, visuomenės veikėjas. Gimė 1924 m. kovo 31 d. Lenkimuose (Skuodo raj.). 1941 m. baigė Skuodo gimnaziją. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1945–1949 m. gyveno Danijoje. 1949 m. persikėlė gyventi į Kanadą. 1954 m. Toronte (Kanada) baigė Ontario meno kolegiją. Dirbo mokytoju vienoje iš Toronto gimnazijų. Buvo Kanados dailininkų sąjungos narys, nuo 1961 m. – W. A. Porter Collegiate Scarborough Meno skyriaus vedėjas.

Dauguma jo kūrinių atlikta naudojant grafikos ir akvarelės technikas.

Dalyvavo Kanadoje ir JAV rengiamose dailininkų kūrybos parodose. Jose eksponuodavo grafikos ir akvarelės kūrinius. 1966 m. buvo išrinktas Kanados akvarelistų sąjungos pirmininku.

Dalyvavo Skautų organizacijos veikloje (buvo paskautininkis). 1952–1955 m. jo iliustracijų išspausdino Lietuvių Skautų Sąjungos (išeivijoje) žurnalas „Skautų Aidas“.

V. Bričkus iliustravo Balio Rukšos (1920–2003) poezijos knygą „Ugnies pardavėjas“.
  
Dalininko kūrinių ir daugiau duomenų apie menininką saugoma Kanados nacionalinėje galerijoje, Ontarijo meno galerijoje, Edwardo P. Tayloro tyrimų bibliotekoje ir archyvuose, Monrealio dailės muziejuje-bibliotekoje. Dailininko darbų yra ir privačiose kolekcijose, jų galima įsigyti tarptautiniuose meno kūrinių aukcionuose.
  
V. Bričkus mirė 1972 m. gegužės 9 d. atostogaudamas Meksikoje (San Miguel de Allende).

  

Naudota literatūra:

  1. „Bričkus Viktoras“, Lietuvių enciklopedija, t. 36, Bostonas, 1969, p. 131.
  2. Goverment of Canada / Gouvernement du Canada: https://app.pch.gc.ca/application/aac-aic/artiste_detailler_av-artist_detail_adv.app?rID=2087&pID=132&lang=en&fID=2&sf1=BP&con1=AND&sf2=DP&con2=AND&mcon=AND&msf=ARRF&dsf=BDATE&dcp=EQUALS&flcon=AND&flcp1=GREATER_OR_EQUAL&flcp2=LESS_OR_EQUAL&dcon=AND&scon=AND&acon=AND&ccon=AND&tcon=AND&fcon=AND&ncp=EQUALS&sort=AM_ASC&ps=50 (žr. 2023.11.21).

 

Smush Image Compression and Optimization