Brazauskas Algirdas Mykolas

Lietuvos valstybės ir politikos veikėjas, 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės Valstybės Atkūrimo Akto signataras, po nepriklausomybės atkūrimo pirmasis Lietuvos Respublikos prezidentas. Gimė 1932 m. rugsėjo 22 d. Rokiškyje, mirė 2010 m. birželio 26 d. Vilniuje. 1951 m. baigė Kaišiadorių vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno politechnikos institutą. 1956 m. jį baigė ir įgijo inžinieriaus hidrotechniko specialybę. Tais pačiais metais dirbo statybos inžinieriumi, vėliau vyriausiuoju inžinieriumi Kauno hidroelektrinės statybose. 1958–1962 m. buvo energetikos statybos tresto valdybos viršininkas, o 1962–1965 m. – Liaudies ūkio tarybos Statybinių medžiagų valdybos viršininkas.
1965–1966 m. – statybinių medžiagų pramonės ministras.
1966–1977 m. dirbo Valstybės planavimo komisijos pirmininko pirmuoju pavaduotoju,
1974 m. – ekonomikos mokslų daktaru.
1977–1988 m. ėjo Lietuvos komunistų partijos centro komiteto sekretoriaus pareigas. 1988–1990 m. buvo pirmasis partijos sekretorius.
1989 m. Algirdo M. Brazausko vadovaujama Lietuvos komunistų partija atsiskyrė nuo TSKP.
1990 m. gruodį buvo išrinktas pirmininku steigiamajame Lietuvos demokratinės partijos suvažiavime (juo buvo iki 1993 m. vasario mėnesio), tais pačiais metais išrinktas   Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos-Atkuriamojo Seimo nariu.
1992 m. išrinktas Seimo pirmininku, lapkričio mėnesį pradėjo laikinai eiti Lietuvos Respublikos prezidento pareigas.
1993 m. vasario 14 d. per pirmus tiesioginius Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus išrinktas Prezidentu. Inicijavo Valdovų rūmų Vilniuje atstatymą, eidamas Lito komiteto pirmininko pareigas vadovavo nacionalinės valiutos įvedimui.
1994 m. įteikė prašymą NATO generaliniam sekretoriui priimti Lietuvą į NATO.
1997 m. su Lenkijos prezidentu inicijavo Vidurio ir Rytų Europos šalių, siekiančių įstoti į tarptautines ir Europos valstybių organizacijas, vadovų Vilniaus konferenciją ir jai vadovavo.
1998 m. sausio mėn. Vašingtone pasirašė (kartu su kitais) Jungtinių Amerikos Valstijų ir Baltijos valstybių partnerystės chartiją.
1998 m. apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi.
2000 m. gavo Lietuvos nepriklausomybės medalį.
2000 m. per Seimo rinkimus vadovavo Lietuvos socialdemokratų partijos ir Lietuvos demokratinės darbo partijos koalicijai.
2001–2004 ir 2004–2006 m. buvo Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas.
2003 m. jam įteiktas Vytauto Didžiojo ordinas su aukso grandine.
Parašė atsiminimų knygas: 1992 m. „Lietuviškos skyrybos“, 2000 m. „Penkeri Prezidento metai: įvykiai, prisiminimai, mintys“, 2007 m. „Ir tuomet dirbome Lietuvai: faktai, atsiminimai, komentarai“.

Panaudota literatūra:

  1. http://adamkus.president.lt/previous_brazauskas.phtml
  2. https://lt.wikipedia.org/wiki/Algirdas_Brazauskas
  3. https://www.lrs.lt/datos/kovo11/signatarai/www_lrs.signataras-p_asm_id=23.htm
  4. https://www.vle.lt/Straipsnis/Algirdas-Mykolas-Brazauskas-57546

Smush Image Compression and Optimization