Borkovskis Laurynas

Laurynas Borkovskis (1806–1893) – kunigas. Jis gimė 1806 m., kunigu įšventintas 1831 m., auksinį kunigystės jubiliejų atšventė 1881 m. 1870 m., mirus kunigui K. Steponavičiui, buvo paskirtas Palangos klebonu. Čia jis klebonavo ilgai. Jo darbus primena didžiausias Palangos bažnyčios bokšto varpas, nulietas 1875 m. Ant varpo užrašyta, kad jį įgijo L. Borkovskis. Kun. L Borkovskis mirė 1893 05 02. Palaidotas Palangos kapinėse. Ant kunigo antkapinio paminklo yra užrašas „87 m. amžiaus“. Kas buvo jo tiesioginis įpėdinis, nežinoma. Gali būti, kad kurį laiką, L. Borkovskiui gyvenant Palangoje, klebonu čia dirbo kun. Vladislovas Duseiko, kuris mirė 1890 03 02.


Parengė Danutė Mukienė

 

Tekstas paskelbtas vykdant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 

Smush Image Compression and Optimization