Blažys Juozas

Juozas Blažys (1890–1939) – gydytojas neuropatologas, psichiatras, profesorius. Jis gimė 1890-05-02 Šiauliuose. 1908 m. baigė Šiaulių gimnaziją, 1914 m. – Peterburgo karo medicinos akademiją. Pirmojo pasaulinio karo metais tarnavo Rusijos kariuomenėje. Nuo 1918 m. dirbo gydytoju vokiečių įsteigtoje Tauragės psichiatrinėje ligoninėje. 1919–1924 m. buvo Tauragės psichiatrinės ligoninės direktorius. Nuo 1924 m. – Lietuvos universiteto (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Nervų ir psichikos ligų katedros vedėjas, profesorius, 1938 m. – prorektorius. 1937 m. Vytauto Didžiojo universitete jam suteiktas profesoriaus vardas.
Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys: alkoholizmas, paveldimumas, psichinės higienos, neurosifilis, sterilizacija. Apie tai yra parašęs nemažai mokslinių straipsnių. Jie buvo paskelbti leidiniuose „Medicinos fakulteto darbai“, „Medicina“, „Mūsų žinynas“,
„Kultūra“, „Vairas“ ir kt.
1931 m. jis kartu su kitais bendraminčiais įsteigė Lietuvos sveikatos ir blaivybės draugiją, buvo jos pirmasis pirmininkas.
1935 m. išleista jo knyga
1935 išleista jo knyga „Įvadą į psichiatriją“. 
Juozas Blažys mirė 1939-04-25 Kaune.

Parengė Danutė Mukienė

Rengiant tekstą panaudota informacija, paskelbta 2007 m. Vilniaus dailės akademijos išleistoje knygoje „Tauragės kraštas: istorija, kultūra, meno paminklai“ (p. 489–504, Kazio Misiaus tekstas)

Tekstas paskelbtas vykdant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“ 


Smush Image Compression and Optimization