Bitinas Bronislovas

Bronislovas Bitinas (1926–2018) – pedagogas, profesorius, habil. m. daktaras ( (social. m.; ped. m. dr. 1971). Pagrindinės mokslinės veiklos sritys – ugdymo filosofija, tyrimų metodologija, auklėjimo teorija, socialinė pedagogika, matematikos taikymas pedagogikoje, kompiuterinės duomenų analizės sistemos kūrimas. Statistinių metodų taikymo Lietuvos edukologijoje pradininkas. B. Bitinas – naujų edukologinių tyrimų metodologijos, ugdymo filosofijos ir hodegetikos raidos krypčių pradininkas, pasiekęs tam tikrą jų sintezę, įtvirtinančią vidinę integraciją tarp atskirų edukologijos mokslo šakų kaip veiksmingą ugdymo realybės pažinimo ir kaitos paradigmą.
Gimė 1926 m. lapkričio 28 d. Pasvalyje. 1944–1950 m. tarnavo sovietinėje kariuomenėje.  1950 m. buvo paskirtas dirbti Pasvalio rajono Vykdomojo komiteto Bendrojo skyriaus vedėju. 1951–1953 m. dirbo Pasvalio rajono Liaudies švietimo skyriaus vedėju. 1951 m. eksternu baigė Pasvalio vidurinę mokyklą. 1952–1953 m. Šiaulių pedagoginiame institute studijavo rusų kalbą, 1954–1955 m. Vilniaus pedagoginiame institute – rusų kalbą ir literatūrą.1954–1956 m. dirbo  laikraščio Tarybinis mokytojas redaktoriaus pavaduotoju.  1955 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto Rusų kalbos ir literatūros fakultetą. 1957–1959 m. dirbo Kelmės vidurinės mokyklos mokymo dalies vedėju, direktoriaus pavaduotoju, 1959–1970 m. –  Pedagoginio tyrimo instituto sektoriaus vedėju. 1966 m. baigė Vilniaus universiteto Matematikos ir mechanikos fakultetą. 1970–1980 m. dėstė Šiaulių pedagoginiame universitete (dabar Vilniaus universiteto Šiaulių akademija), buvo šios aukštosios mokyklos prorektorius. 1980–1996 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete (iki 1992 m. – Vilniaus pedagoginis institutas), Čia jam 1974 m. suteiktas profesoriaus vardas. B. Bitino iniciatyva buvo įkurta Socialinės pedagogikos katedra, 1999 m. pradėtas leisti mokslinis žurnalas Socialinis ugdymas.
Parašė apie 240 mokslinių ir metodinių darbų. Jam vadovaujant daktaro disertacijas sėkmingai apgynė daugiau kaip 30 doktorantų.

  
Išleistos svarbiausios B. Bitino knygos:

Religingi mokiniai ir jų perauklėjimas (1969);
Daugiamatė analizė pedagogikoje ir pedagoginėje psichologijoje (1971, rusų kalba);
Statistiniai metodai pedagogikoje ir psichologijoje (1974);
Pedagogika (su kitais, 1981);
Auklėjimo teorijos ir metodikos klausimai (1986);
Bendrosios pedagogikos pagrindai (1990);
Ugdymo filosofijos pagrindai (1996);
Ugdymo tyrimų metodologija (1998);
Ugdymo filosofija (2000);
Pedagoginės diagnostikos pagrindai (2002);
Hodegetika. Auklėjimo teorija ir technologija (2004);
Edukologijos terminija: kokybė ir problemos (2011);
Rinktiniai edukologiniai raštai (3 tomai, 2013).
  

1968 m. jam buvo suteiktas LTSR nusipelniusio mokytojo vardas, 2007 m. – Šiaulių universiteto garbės daktaro vardas. 2012 m. jis apdovanotas Švietimo ir mokslo ministerijos Garbės ženklu.
B. Bitinas mirė 2018 vasario 9 d. Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse.


  

Naudota literatūra:
1. Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/bronislovas-bitinas/.
2. Vilipedija. Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Bronislovas_Bitinas.

 

Parengė Danutė Mukienė

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“

Smush Image Compression and Optimization