Kavaliauskienė (Gerikaitė) Birutė

Birutė Kavaliauskienė (Gerikaitė) – pedagogė, aktorė, režisierė. Gimė 1922 m. sausio 2 d. Plungės rajono Ginteliškės kaime, netoli Platelių ežero. Jaunystėje išmoko groti gitara ir pianinu, mėgo šokti, vaidinti scenoje. Vėliau gyveno Kėdainiuose, Panevėžyje, ten lankė Panevėžio teatro studiją. Čia ją likimas suvedė su režisieriumi Juozu Miltiniu, aktoriumi Donatu Banioniu. 1941–1942 m. buvo Juozo Miltinio teatro aktorė. Apsigyvenusi Telšiuose susidraugavo su poetu Vytautu Mačerniu. Dirbdama Telšiuose 1944 m. pastatė spektaklį – J. Švarco „Sniego karalienė“.

Pusę metų (1945 m. sausio–liepos mėnesiais) buvo Telšiuose veikusio profesionalaus Žemaitės dramos teatro aktorė. Čia dirbdama sukūrė Petronelės vaidmenį Žemaitės komedijoje „Trys mylimos“ (rež. Juozas Butkus-Butkų Juzė), Senelės – J. Švarco spektaklyje „Sniego karalaitė“.

Pradėjusi dirbti Kelmės vidurinėje mokykloje, subūrė Kelmės vidurinės mokyklos dramos būrelį ir pradėjo režisuoti spektaklius. Čia ji pastatė Razino „Nelygų mūšį“ (1961–1962), R. Mikalauskaitės „Duokit jiems sparnus“ (1963 m.) ir daugelį kitų. Jos, kaip režisierės, triumfo viršūnė buvo 1960 m. pastatyta trijų veiksmų šešių paveikslų pjesė-pasaka B. Junger spektaklis „Baltoji rožė“. Ji vien Kelmėje parodyta dvidešimt kartų. Šis spektaklis buvo parodytas ir Valstybinio dramos teatro scenoje, per televiziją. Jame vaidino mokytojai ir mokiniai. 1967 m. režisierė pagal R. Morkūną pastatė spektaklį „Jungos ir piratai“. Jis taip pat sulaukė didžiulės sėkmės ir publikos pripažinimo – Kaune vykusiame mokyklų dramos būrelių respublikinės apžiūros zoniniame ture jam buvo paskirta 1-oji vieta, spektaklis pateko į respublikinės dramos būrelių apžiūros baigiamąjį turą.

  1. Gerikaitė-Kavaliauskienė mirė eidama 52-uosius savo gyvenimo metus.

Parengė Danutė Mukienė (Ramonaitė)

Smush Image Compression and Optimization