Bimba Kazys

Kazys Bimba – Šiaulių krašto skulptorius, tapytojas, akmentašys. Skulptūras kuria iš medžio, granito, marmuro, naudoja ir metalą.

Jis gimė 1951-aisiais Šiau­lių ra­jo­no Mi­kai­lai­čių kai­me. 1979 m. baigė Kairių vidurinę mokyklą, mokėsi Kauno 23-iojoje technikos mokykloje, nuo 1969 m. dirbo „Nuklono“ gamyklojeyra dirbęs ir Šiaulių paminklų ir antkapių dirbtuvėje. Kurti pradėjo 1978-aisiais. Tais metais tapo ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos nariu, savo darbus pradėjo eksponuoti Lietuvoje ir užsienyje rengiamose parodose. Nuo 2005 m. yra Lietuvos  tautodailės kūrėjų asociacijos narys. 2006 m. jam suteiktas meno kūrėjo statusas. 2008 m. apdovanotas Šiaulių miesto kultūros ir meno premija. Aktyviai dalyvauja dailininkų ple­ne­ruo­se, simpoziumuose, me­ni­nin­kų or­ga­ni­zuo­ja­muo­se pro­jek­tuo­se. Yra sukūręs daugiau negu 300 skulp­tū­rų iš ak­mens, me­džio, mar­mu­ro, me­ta­lo, ant­ka­pi­nių pa­mink­lų. 2000 m. jo kūryba įvertinta Šiaulių miesto kultūros ir meno premija. Tarp žymiausių jo darbų yra skulptūros „Angelas prie baltojo kalno“,  „Laumė“ , „Ko liūdi, berželi“ „Vienatvė dviese“, „Samogitas“ „Skulptorius ir mūza“, „Nazarietis“, „Nida“, „Šventas Pranciškus”, „Moteris paukštė”, „Neregys“. koplytstulpis rašytojo J. Griciaus gimtinėje Šiupyliuose (Šiaulių raj.). Menininkas itin atidžiai savo kūriniams renkasi medžiagas. Jo darbai labai skirtingi savo forma, dydžiu, atlikimo technika.

 

Naudota literatūra:

  1. „Bimba Kazys“, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka: https://savb.lt/lt/krastieciai/virtualios-parodos/biografinis-zinynas-siauliu-sviesuomene-nuo-1918-m-iki-siu-dienu/tautodailininkai/.

Smush Image Compression and Optimization