Bielikavičius Antanas Pranciškus

Antanas Pranciškus Bielikavičius – advokatas, 1830–1831 m. sukilimo dalyvis, Jis gimė 1804 m. Siraičiuose, Telšių apskrityje, mirė 1861 m.  Paryžiuje. Į sukilimą Žemaičiuose įsitraukė kaip medžiotojas, tapo Anupro Jacevičiaus poručiku. Balandį dalyvavo Salantų, Darbėnų, Palangos, Šiaulių, Pavandenės, Varnių kautynėse. Prie Palangos karabino kulka buvo sužeistas į koją. Su Antanu Gelgaudu pasitraukė į Prūsiją 1831 m. liepos 13 d. Į Prancūzijos Bordo miestą atplaukė laivu „Viligante“. Gyveno Issoudum vietovėje Indre departamente. 1834 m. tapo Čartoriskių sto­vyklos nariu. 1845 m. buvo išvytas iš Prancūzijos. Tada atvyko į Briuselį, 1846 m. – į Londoną. 1856 m. apsigyveno Nansi kolonijoje. Turėjo vežimų dažytojo speci­alybę, dažnai kilnojosi, ieškodamas darbo. Pa­laidotas Monparnaso kapinėse.

 

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization