Barcevičius Vladas

Vladas Barcevičius. Teisininkas. Gimė 1905 m. Varnių apskrityje. Baigęs Telšių gimnaziją, studijavo teisę Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Baigęs universitetą, 1935 m. atvažiavo gyventi į Tauragę. Čia dirbo notaru (iki 1944 rudens). Vėliau – juristu Kaune, Vilniuje. Mirė 1966 m. Palaidotas Kaune. Jo name veikė „Tauragiškių balso“ redakcija.

Smush Image Compression and Optimization