Baldišis Vilius

Lietuvos ekonomistas, bankininkas, politikas, 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės Valstybės Atkūrimo Akto Signataras. Gimė 1961 m. sausio 5 d. Skuode. Tėvai buvo Sibiro tremtiniai. 1968–1979 m. mokėsi Skuodo II vidurinėje mokykloje, įstojo į Vilniaus universitetą ir 1984 m. įgijo ekonomisto specialybę.

1984–1985 m. dirbo SSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinės kontoros vyriausiuoju ekonomistu.

1985–1990 m. dėstė Vilniaus universitete Finansų ir kredito katedroje.

Nuo 1988 m. dirbo specialistų finansininkų grupėje, parengusioje Lietuvos pinigų ir bankų savarankiškos sistemos koncepciją bei pagrindinius įstatymus.

1990–1992 m. išrinktas Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatu.

1990–1993 m. buvo Lietuvos banko valdybos pirmininkas, Lito komiteto narys.

1993 m. tobulinosi Jungtiniame Vienos institute (Austrija).

1993–1994 m. dirbo KB „Aurabankas“ valdybos patarėju.

1994 m. – UAB „Tauro bankas” valdybos pirmininko pavaduotojas.

1997–1999 m. buvo „Baldų rūmai“ direktorius strategijai.

2000 m. apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

2000–2005 m.  buvo bendrovės „Vilnelės vingis“ generalinis direktorius.

Trijų knygų bendraautoris bei daugiau kaip 40 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių pinigų bei finansų srityje autorius. Lietuvos savarankiškos pinigų ir kredito sistemos koncepcijos bendraautoris. Stažavosi Anglijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Austrijoje. Skaitė mokslinius pranešimus keliose tarptautinėse konferencijose Švedijoje, JAV, Suomijoje.

Panaudota literatūra:

  1. https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilius_Baldi%C5%A1is
  2. https://www.lrs.lt/datos/kovo11/signatarai/www_lrs.signataras-p_asm_id=154.htm
  3. https://www.vle.lt/Straipsnis/Vilius-Baldisis-68316

Smush Image Compression and Optimization