Balčiūnienė Irena

Irena Balčiūnienė – gydytoja stomatologė, antropologė, profesorė, Habil. dr. (biomed. m.; biol. m. dr. 1987).
Gimė 1941 m. balandžio 29 d. Šiauliuose. 1958 m. baigė Šiaulių 5-ąją vidurinę mokyklą, 1964 m. – Kauno medicinos institutą, dirbo gydytoja stomatologe Kelmės centrinėje, vėliau – Vilniaus III klinikinėje ligoninėje. Nuo 1973 m. dėstė Vilniaus universitete. Nuo 1990 m. dirbo Stomatologijos klinikos vadovė. Profesorės vardas jai suteiktas 1989 metais.
1975 m. ji pradėjo tyrinėti senovės ir dabartinių Lietuvos gyventojų etninę odontologiją ir stomatologinę patologiją. Darbuose išryškino lietuvių etnogenezė pradedant akmens amžiumi ir baigiant dabartiniais gyventojais, nustatytas lietuvių odontologinis tipas ir jo perimamumas, nušviesta lietuvių tipo vieta Rytų Europoje. Parengė ir įdiegė metodą dantų karieso susidarymui prognozuoti. Sudarė Lietuvos odontologinį žemėlapį (1981). Stažavo Rusijoje, Vokietijoje.
Paskelbė daugiau kaip 200 mokslinių ir mokslo populiarinamųjų straipsnių.
Europos stomatologijos klinikų vadovų tarybos narė, Europos DENTED ir DentEvolves programos ekspertė, Europos antropologijos asociacijos narė, Lietuvos endodontologų ir periodontologų draugijų garbės narė.
  

Išleistos I. Balčiūnienės knygos: 

Lietuvos stomatologijos istorija (1998);
Senųjų Lietuvos gyventojų antropologija (1988);
Lietuvių antropologijos metmenys (1991);
Dantų ligų profilaktika (1998);
Dantų kariesas (1992);
Pieninių dantų karieso bei jo komplikacijų profilaktikos ir gydymo ypatybės (2001);
Iškilieji Lietuvos gydytojai odontologai (2012);
Gydytojos odontologės – Lietuvos kūrėjų motinos ir žmonos (kartu su kitais, 2014).

I. Balčiūnienė kartu su G. J. Česniu 1989 m. apdovanota LSSR valstybinė premija už darbų ciklą Lietuvių etninės antropologijos pagrindų sukūrimas), 2007 m. – Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo Garbės ženklu. 2018 m. jai įteiktas Gedimino ordino Karininko kryžius.

 

Naudota literatūra:
1. Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/irena-balciuniene/.
2. Vikipedija. Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Irena_Bal%C4%8Di%C5%ABnien%C4%97.

 

Parengė Danutė Mukienė

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“


 

Smush Image Compression and Optimization