Bakšys Jonas Vytautas

Jonas Vytautas Bakšys (1923–2015) – gydytojas, biomedicinos mokslų daktaras (1955), profesorius (1990), ilgametis Kauno klinikinės ligoninės Vidaus ligų skyriaus vedėjas (1959–1995). Svarbiausia mokslinių tyrimų sritis – kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių būkl po plaučių operacijų.
Gimė 1923 m. gegužės 28 d. Mosėdyje (Skuodo rajonas). 1933–1936 m. mokėsi Kretingos pranciškonų gimnazijoje, 1937–1939 m. – Utenos „Saulės“ gimnazijoje, 1939–1941 m. Biržų gimnazijoje. 1941–1945 m. studijavo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, 1946 m. studijas baigė Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1946 m. dirbo Kauno universiteto Mikrobiologijos katedroje. 1949–1952 m. tarnavo sovietinėje armijoje. 1952–1955 m. buvo Karo medicinos akademijos Leningrade adjunktas. 1955 m. jam suteiktas medicinos mokslų kandidato laipsnis. Nuo 1958 m. Kauno klinikinės ligoninės Vidaus ligų skyriaus gydytojas, 1959–1995 m. Kauno medicinos instituto Hospitalinės terapijos skyriaus vedėjas. 1960–1995 m. papildomai dirbo Kauno medicinos institute (nuo 1989 m. Kauno medicinos akademija) dėstytoju. Čia jam 1960 m. suteiktas docento, o 1990 m. – profesoriaus vardas.
Jis buvo ilgametis Kauno krašto terapeutų draugijos pirmininkas, medicinos žurnalų „Medicina“ ir „Medicinos teorija ir praktika“ redakcijos kolegijų narys.
Kartu su kitais bendraautoriais yra parašęs vadovėlių: „Vidaus ligos“ (II dalis, 1967), „Vidaus ligos“ (1973), „Vidaus ligos“ (I dalis, 1996). Yra išleidęs ir keletą kitų knygų medicinos temomis, tarp jų: „Profesinės ligos“ (1976), „Klinikinė pulmonologija“ (1986), „Kvėpavimo organų ligos“ (1990).
Parašė ir įvairiuose leidiniuose paskelbė daugiau negu 100 mokslinių straipsnių.

1989 m. jam suteiktas LSSR Nusipelniusio sveikatos apsaugos darbuotojo garbės vardas, 1997 m. jis apdovanotas Gedimino 5 laipsnio ordinu.

Gyveno Kaune. Ten J. V. Bakšys 2015 m. birželio 4 d. ir mirė. Palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.

 

Naudota literatūra:
1. Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/jonas-vytautas-baksys/.
2. Vikipedija. Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Vytautas_Bak%C5%A1ys.

 

Parengė Danutė Mukienė

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“


 

 

 

Smush Image Compression and Optimization