Avižonis Petras 

Tuo laiku, kai pirmojo lietuviško spektaklio (Keturakio komedija „Amerika pirtyje“), Palangoje suvaidinto 1899 m. rugpjūčio 20 d., organizatoriai Petrą Avižonį pasikvietė į pagalbą, iškilus Lietuvos gydytojas, oftalmologas prof. Petras Avižonis buvo dar tik studentas.

Jis gimė 1875 m. balandžio 5 d. Pasvalyje. Mokėsi vietos pradžios mokykloje. Tėvai tikėjosi, kad jis taps kunigu, tad pradėjo leisti į Mintaujos keturklasę vokišką privačią mokyklą. Čia jis susipažino ir pradėjo bendrauti su būsimais iškiliais Lietuvos visuomenės, kultūros ir politikos veikėjais, tarp jų ir Antanu Smetona (1874–1944). 1900 m. baigė Tartu universitetą, kur įsigijo gydytojo specialybę. Vėliau dirbo gydytoju Ariogaloje, Žagarėje, Šiauliuose, Kaune. 1914 m. apgynė mokslų daktaro laipsnį. 1922 m. tapo Kauno universiteto akių ligų katedros vedėju. Jo rūpesčiu buvo įkurta Kauno akių klinika. Kauno universitete P. Avižoniui suteiktas profesoriaus laipsnis. 1922–1923 m. jis dirbo šio Universiteto Medicinos fakulteto dekanu, 1924–1925 m. – universiteto prorektoriumi, 1925–1926 m. – rektoriumi. Aktyviai dalyvavo tarptautiniame oftalmologų judėjime. Parašė ir paskelbė nemažai mokslinių straipsnių. 1940 m. išleistas jo parašytas pirmasis Lietuvoje „Akių ligų vadovas“. P. Avižonis aktyviai dirbo ir kalbos norminimo srityje, propagavo ateizmą. Mirė 1939 m. spalio 17 d. Kaune.

Smush Image Compression and Optimization