Auga Vladas

Vladas Auga (1931–1984) – aktorius. Jis gimė 1931 m. birželio 7 d. Skamaičiuose (Gudžiūnų vlsč.). Mirė 1984 m. balandžio 20 d. Šiauliuose (žuvo autokatastrofoje). 1952–1977 m. buvo Šiaulių dramos teatro aktorius, nuo 1960 m. – šio teatro direktorius. 1977–1980 m. dirbo Lietuvos kino studijoje vaidybinių filmų direktoriumi. Šiaulių dramos teatre sukūrė apie 50 vaidmenų. Ryškesni iš jų: Jonas (S. Kymantaitės-Čiurlionienės kūrinys, 1953), Aleksas (J. Avyžiaus „Baltieji gluosniai“, 1954), Alna (P. Vaičiūno „Prisikėlimas“, 1956), Markizas Poza (F. Schillerio „Don Karlas“, 1960), Orsinas (W. Shakespeare’o „Dvyliktoji naktis“, 1963). Vaidino režisieriaus Marijono Giedriaus filme „Vyrų vasara“ (1970).

Literatūra:

1. Piaulokas Petras, „Vladas Auga“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 2, p. 192.


Parengė Danutė Mukienė

 

 Tekstas paskelbtas vykdant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė


Smush Image Compression and Optimization