Arnašius Helmutas

Helmutas Arnašius  – filosofas, habil. dr. (hum. m.; filos. m. dr. 1977), profesorius (1991).
Gimė 1941 04 07 Klaipėdoje. Jo tėvas buvo Klaipėdos teisėjas Valteris Arnašius, motina – Gretė Stimbraitė-Arnašienė, senelis – Tilžės akto signataras Jurgis Arnašius.
Mokėsi Priekulės vidurinėje mokykloje, 1958 m. su motina išvyko gyventi į Vokietiją.1962–1968 m. mokėsi Gottingeno, Marburgo, Tubingeno universitetuose (studijavo filosofiją, teologiją, socialinius mokslus). 1978–1981 dėstė Berlyno universitete. Komunistinio laikraščio Die Wahrheit korespondentas Vokietijoje ir Maskvoje. 1988–1996 m. dirbo Vilniuje – Filosofijos ir sociologijos institute skyriaus vadovu. Nuo 1991 m. – Klaipėdos universiteto Teologijos katedros vedėjas; profesorius (1991).
Paskelbė darbų iš protestantizmo Mažojoje Lietuvoje istorijos. Išleido atsiminimų knygą Keliai ir klystkeliai (1983).
  
  
Naudota literatūra:
Vaclovas Bagdonavičius, Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 2, p. 35.

 

Parengė Danutė Mukienė

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“


 

Smush Image Compression and Optimization