Rosenas Arnas

Arnas Rosenas.  Lietuvos aktorius, literatūros kūrinių skaitovas.
Gimė 1933 m. kovo 31 d. Kaune. 

1956 m. baigęs Lietuvos konservatoriją debiutavo Kapsuko dramos 

teatre, tais pačiais metais perėjo dirbti į Lietuvos valstybinį
akademinį (dabar – Nacionalinį) dramos teatrą, kur dirbo beveik keturis
dešimtmečius. Šiame teatre sukūrė keliasdešimt ryškių vaidmenų, tarp jų
svarbiausi, įsimintiniausi: Vismantas, Laurynas, Berankis (Justino
Marcinkevičiaus „Mindaugas“, 1969, „Katedra“, 1971, „Mažvydas“, 1978),
Dangelis (Jono Avyžiaus „Sodybų tuštėjimo metas“, 1975), Jaksas (Juozo
Grušo „Cirkas yra cirkas“, 1976), Bialozaras (Balio Sruogos „Kazimieras
Sapiega“, 1979), Trakimas (Vytauto Bubnio „Po vasaros dangum“, 1983),
Profesorius (Romualdo Lankausko „Svečiai atvyksta prieš perkūniją“,
1985). Nuo 1990 m. Arnas Rosenas dirbo Vilniaus mažajame teatre. Čia
sukūrė Firsą Antono Čechovo „Vyšnių sode“.
Arnas Rosenas vaidino ir kine, radijo ir televizijos spektakliuose,
garsėjo kaip skaitovas – deklamavo Antano Strazdo, Vytauto Mačernio,
Pauliaus Širvio eiles. Yra įrašyta ir išleista nemažai aktoriaus
skaitomų pasaulinės literatūros kūrinių (E. Hemingvėjaus „Kam skambina
varpai“ ir kt.  
A. Rosenas mirė 2002 m. birželio 29 d. Vilniuje.

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2007 07 31

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization