Antanavičius Juozas

Juozas Antanavičius – muzikologas, pedagogas, visuomenės ir valstybės veikėjas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, buvęs Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorius.

Gimė 1940 m. liepos 25 d. Tveruose (Rietavo savivaldybė).  Mokėsi Luokės, Tverų ir Tryškių pradinėse mokyklose, vėliau – Kauno J. Jablonskio vidurinėje mokykloje. 1952–1958 m. lankė Kauno dešimtmetę muzikos mokyklą, 1958–1963 m. studijavo LSSR konservatorijoje (Klemenso Griauzdės muzikos teorijos klasė), kartu dirbo Liaudies muzikos laboratorijoje (vad. J. Čiurlionytė) laborantu.

1963–1964 m. buvo Vilniaus septynmetės vaikų muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojas – mokymo dalies vedėjas, Čiurlionio meno mokyklos muzikos teorijos mokytojas, 1964–1965 m. – Vilniaus pedagoginio instituto vyr. dėstytojas. 1968–1969 m. dėstė Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) konservatorijoje. 1969 m. baigė Leningrado konservatorijos aspirantūrą. 1970 m. jam suteiktas menotyros mokslų kandidato laipsnis.  1969 m. pradėjo dirbto LSSR konservatorijoje vyr. dėstytoju. 1972 m. čia jam suteiktas docento vardas.

1973–1974 m. stažavosi Vienos universitete ir Vienos aukštojoje muzikos ir scenos meno mokykloje. 1975–1977 m. ir 1980–1987 m. buvo LSSR konservatorijos muzikos teorijos katedros vedėjas. 1988 m. čia jam suteiktas profesoriaus vardas.

1977–1979 m. Havanos aukštajame meno institute dėstė muzikos teoriją ir istoriją. 1982–1994 m. buvo LSSR konservatorijos (nuo 1992 m. – Lietuvos muzikos akademija, dbar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) prorektorius mokslo reikalams, 1994–2005 m. –  rektorius, 2005–2011 m. – mokslo ir meno prorektorius, nuo 2011 m. – muzikos teorijos katedros profesorius ir Muzikologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.

Yra buvęs savaitraščio „Literatūra ir menas“ Muzikos skyriaus vedėjas, Lietuvos radijo muzikos redaktorius.

1972–1996 m. buvo Lietuvos kompozitorių sąjungos valdybos narys, pirmininko pavaduotojas. Nuo 1992 m. – Vigo (Ispanija) konservatorijos „Mayeusis“ konsultantas ir meno konsulas. 1993–2005 m. – JAV Tarptautinės dailiųjų menų rektorių tarybos narys. Nuo 1995 m. – Baltijos šalių muzikos akademijų asociacijos viceprezidentas. 1995–1996 m. – Lietuvos universitetų rektorių konferencijos viceprezidentas, 1996–2003 m. – prezidentas. 1997–2005 m. – Koordinacinės muzikinio ugdymo tarybos pirmininkas. 1998–2003 m. – Lietuvos mokslo tarybos narys, 2000–2003 m. – Lietuvos aukštojo mokslo tarybos narys. 2000–2003 m. – Europos universitetų asociacijos tarybos narys. 2000–2007 m. – Muzikos enciklopedijos mokslinės redakcinės tarybos pirmininkas. 2004 m. gruodžio 7–9 d. Algirdo Brazausko Vyriausybėje ėjo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro pareigas (kilus abejonių dėl jo ryšių su KGB, ministro posto atsisakė).

Yra paskelbęs straipsnių muzikos stiliaus, žanrų, kalbos, etnomuzikos klausimais. Surinko nemažai lietuvių liaudies melodijų. Lietuvoje ir užsienyje skaitė pranešimų, paskaitų apie Lietuvos ir kitų Baltijos šalių muziką, Lietuvos muzikinį gyvenimą, muzikos švietimą. 1983–1993 m. buvo mokslo darbų rinkinio „Menotyra“ atsakingasis redaktorius. Jis yra vadovėlio „Muzikos kūrinių analizės pagrindai“ vienas autorių (1977 m.).

1998 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordinu.

  
Naudota literatūra:

„Juozas Antanavičius“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 1, Vilnius, 2001, p. 560.

Smush Image Compression and Optimization