Anglickaitė-Šleževičienė Jolanta

Pedagogė, literatė. Gimė 1942 m. birželio 28 d. Šiauliuose, mirė 2014 m. Kužiuose.
1959 m. baigė Kuršėnų vidurinę mokyklą.
1959–1963 m. mokėsi Šiaulių K. Preikšo v. pedagoginiame institute, įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę.
1964 m. atvyko į Kužius, mokė anglų kalbos.
1979–1994 m. dirbo Kužių vaikų darželio ,,Vyturėlis” vedėja.
2002 m. išleido poezijos knygą ,,Gyvenimo burės”.
2009 m. išleido poezijos rinkinį ,,Žemės delnuos”.

Panaudota literatūra:

  1. https://biblioteka.w3.lt/anglickaite-slezeviciene-jolanta-literate-pedagoge/

Smush Image Compression and Optimization