Ambrozaitis Tomas

Dirigentas, kamerinio choro meno vadovas. Gimė 1979 m. rugpjūčio 8 d. Klaipėdoje.
1986–1993 m. mokėsi Klaipėdos 2-ojoje vaikų muzikos mokykloje.
1993–1996 m. studijavo Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijoje.
1997–2001 m. studijavo Lietuvos muzikos akademijoje.
2000 m. dalyvavo choro „Jauna muzika“ rengtuose italų dirigento R. Alessandrini meistriškumo kursuose. Stažavosi Leipzig‘o Felix‘o Mendelsohn‘o aukštojoje muzikos ir teatro akademijoje Vokietijoje.
2001–2006 m. studijavo Klaipėdos universiteto menų fakulteto magistrantūroje.
2001–2007 m. buvo Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos choro dirigavimo skyriaus dėstytojas.
Nuo 2001 m. yra Kretingos rajono kultūros centro kamerinio choro meno vadovas.
Nuo 2003 m. yra Klaipėdos Koncertų salės choro „Aukuras“ chormeisteris.
2004 m. Kretingos kamerinis choras atstovavo Lietuvai tarptautiniame dainos ir šokio festivalyje „Corri-dans“ Prancūzijoje.
Nuo 2005 m. yra Klaipėdos Koncertų salės Kamerinio orkestro dirigentas.
2007 m. buvo išrinktas diriguoti Lietuvos Dainų šventėje Vilniuje. Baigė aspirantūros studijas Lietuvos muziko ir teatro
kademijoje ir buvo suteiktas meno licenciato kvalifikacinis laipsnis.
Nuo 2007 m. yra Plungės Šv. Jono krikštytojo bažnyčios vargonininkas ir Sumos choro vadovas.
2008 m. įvertintas Kretingos rajono savivaldybės įsteigta kultūros premija.
Nuo 2008 m. yra Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos Styginių instrumentų orkestro vadovas.
2009 m. buvo Tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“ vyriausiasis dirigentas.
2010 m. ėjo Kretingos rajono kultūros centro vadovo pareigas.
Nuo 2011 m. vasario 1 d. vadovauja Šiaulių valstybiniam kameriniam chorui „Polifonija“.
Nuo 2012 m. yra Klaipėdos berniukų ir jaunuolių choro „Gintarėlis“ vadovas.Nuo 20
15 m. spalio, pasikeitus etatų struktūrai, tapo choro „Polifonija“ meno vadovu ir vyriausiuoju dirigentu.Nuo 2017 m. sa
usio mėn. yra Klaipėdos muzikinio teatro vyriausiasis dirigentas.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.aukuras.org/tomas-ambrozaitis
  2. https://www.kretvb.lt/personalijos/ambrozaitis-tomas/

Smush Image Compression and Optimization