Almenas Kazys Kęstutis

Rašytojas, inžinierius. Gimė 1935 m. balandžio 11 d. Gruzdžiuose, Šiaulių rajone, mirė 2017 m. spalio 7 d. Vilniuje.
1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją.
1949 m. išvyko gyventi į JAV.
1957 m. baigė Nebraskos universitetą.
1958 m. periodikoje paskelbė apysaką „Vartai balto sidabro“.
1966–1968 m. dirbo Varšuvos politechnikos institute.
1968 m. apsigynė branduolinės inžinerijos daktaro laipsnį.
1969–1999 m. buvo Merilando universiteto profesorius.
1992 m. Lietuvoje įkūrė leidyklą „ Litterae universitatis“. Išleido knygą „Branduolinė inžinerija“ („Nuclear Engineering“).
1992–1995 m. Lietuvos energetikos institute įkūrė Ignalinos AE mokslinę saugumo analizės grupę ir jai vadovavo.
1993 m. su R. Lee išleido knygą ,,Apie radiaciją visiems“.
1994 m. išleido knygą „Ignalina RBMK-1500“.2008–2010
m. buvo Vytauto Didžiojo universiteto Tarybos narys.

Panaudota literatūra:

  1. https://biblioteka.w3.lt/kazys-kestutis-almenas/
  2. http://www.lma.lt/uploads/Biogramos/Almenas_K.pdf

Smush Image Compression and Optimization