Pažemeckienė (Matutytė) Alma

Alma Pažemeckienė (Matytytė) – dainininkė, kultūros darbuotoja, Žemaitės dramos teatro aktorė. Gimė Kuršėnuose (Šiaulių r.). Almos tėvelis buvo talentingas muzikantas, mama – gera dainininkė. Mokydamasi vidurinėje Alma pradėjo domėtis muzika, lankė muzikos mokyklą. Baigusi vidurinę, įstojo į Telšių kultūros mokyklą. Čia ji, vaidindama mokyklos spektakliuose, ištraukose iš įvairių pjesių, susipažino ir su teatrinio meno pagrindais. Vienas iš jos mokytojų buvo didelę įtaką Telšių teatriniam gyvenimui daręs režisierius ir pedagogas Stasys Kavoliukas. Baigusi kultūros mokyklą Telšiuose išvyko į Kauną ir įstojo į 1980 m. Jono Vaitkaus rinktą teatro studiją. Čia J. Vaitkus rengė savo būsimo teatro aktorius. Iš Kauno Alma sugrįžo į Žemaitiją ir kurį laiką dirbo meno vadove Raudėnuose bei Kuršėnuose, dainavo grupėje „Dilema“. Einant metams vis labiau jautė poreikį vaidinti. Žemaičių teatre vaidmenis pradėjo kurti 1997 metais. Iš pirmųjų spektaklių, kuriuose vaidino, labiausiai įsiminė B. Dauguviečio „Žaldokynė“ ir S. Kymantaitės-Čiurlio-nienės „Pinigėliai“.

Žemaitės dramos teatre Alma yra dirbusi ir administratore. 2017 m. spalio mėnesio pradžioje ji pradėjo dirbti Varnių seniūnijos kultūrinės veiklos organizatore, vadovauja moterų vokaliniam ansambliui „Gaivi tėkmė“.

Almos vyras Virginijus Pažemeckas – buvęs estradinių grupių „Dilema“, „Estradinės melodijos“, o dabar grupės „Studija“ muzikantas, yra sukūręs muziką daugeliui Žemaitės dramos teatro spektaklių.

Parengė Danutė Mukienė (Ramonaitė)

Smush Image Compression and Optimization