Aleksandravičius Egidijus

Tarp humanitarų vienas žymiausių Lietuvos mokslininkų – istorikas, habil. dr. Egidijus  Aleksandravičius. Jis gimė 1956 m. lapkričio 21 d. Telšiuose, 1979 m. baigė istorijos studijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, 1983–1985 m. gilino žinias mokydamasis Lietuvos istorijos instituto doktorantūroje, 1986 m. šiame institute apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją tema „Kultūrinis judėjimas Lietuvoje 1831–1863“ (habilitacija – 1994 m. Vytauto Didžiojo universitete, kuriame buvo apgintos tezės „XIX a. lietuvių atgimimo kultūra“. Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys: XIX a. Lietuvos kultūra, Lietuvos istoriografija, lietuvių išeivijos istorija. Daugiausiai dėmėsio jis skiria XIX a. vidurio Lietuvos visuomeniniam kultūriniam gyvenimui, pradiniam lietuvių tautinio sąjūdžio etapui.

E. Aleksandravičius – Vytauto Didžiojo universitete (VDU) dirba nuo 1991 m., yra šio universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros profesorius, Lietuvių išeivijos instituto direktorius, Išeivijos studijų centro vadovas. Jis buvo buvo vienas svarbiausių asmenų, formavusių atkurto VDU strategiją ir lėmusių jo raidą. 1994 m. įkūrė VDU Išeivijos studijų centrą, kuris laikui einant išaugo į Lietuvių išeivijos institutą.  2001–2018 m. jis vienas ar su bendraautoriais išleido 7 monografijas ir studijas, 3 mokslo šaltinių publikacijas, paskelbė apie 40 mokslinių straipsnių recenzuojamuose užsienio ir Lietuvos periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose leidiniuose, perskaitė keliasdešimt pranešimų tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose, 1992–2018 m. išugdė daugiau kaip 20 istorijos mokslo daktarų bei iki šiol vadovauja istorijos krypties doktorantūros mokyklai. Jis plačiajai visuomenei žinomas ir iš savo vestų autorinių televizijos laidų „IQ Presingas“, „Prisikėlimo ekspresas“, „Be pykčio“, mokslinių straipsnių periodikoje.

Parengė Danguolė Želvytė

  
Naudota literatūra:
1. „Egidijus Aleksandravičius“, Lietuvos mokslų akademija: 

http://www.lma.lt/asmsv/intranetas/index.php?m=profile&user=2671 (žr. 2022-10-03).

  
Tekstas paskelbtas įgyvendinant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo įgyvendinamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“

Smush Image Compression and Optimization