Žadeikis Aleksandras

Aleksandras Žadeikis – teatro ir kino aktorius, režisierius. Gimė 1916 m. kovo 3 d. Telšių rajono Kalnėnų kaime. Mokėsi Telšių Žemaitės gimnazijoje, vėliau – Kauno universiteto Filologijos fakultete, kur studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Besimokydamas Kaune lankė prie universiteto veikusią aktoriaus Balio Lukošiaus vedamą studentų dramos studiją. Universitetą baigė 1939 metais. Jis buvo vienas iš Telšių kultūros namų įkūrėjų ir pirmasis čia dirbęs meno vadovas. 1944 m. Telšiuose pradėjus organizuoti profesionalų Žemaičių teatrą, jis vienas iš pirmųjų įsijungė į jo kūrybinę trupę. Čia jis dirbo nuo 1945 m. sausio 1–1949 m. rugpjūčio 15 d., iš pradžių (iki 1945 m. liepos 1 d.) – administratoriumi, vėliau – aktoriumi. Iš Telšių A. Žadeikis persikėlė gyventi ir dirbti į uostamiestį. 1949–1981 m. buvo Klaipėdos dramos teatro aktorius bei režisierius. Šiame teatre jis pasiekė didžiausių aktorystės aukštumų, čia jis, paskatintas R. Juknevičiaus, ėmėsi ir režisūros. Iš viso A. Žadeikis sukūrė apie šimtą skirtingų charakterių vaidmenų.

Mirė A. Žadeikis 1993 m. kovo 15 d. Klaipėdoje.

 

Svarbiausi vaidmenys teatre:

 • Muravjovas – A. Ostrovskio „Be kaltės kalti“, 1949 m., rež. R. Juknevičius;
 • Zolys – Žemaitės „Petro Kurmelio“ inscenizacija, 1945;
 • Makfersonas – K. Simonovo „Rusų klausimas“, 1947;
 • Luka – J. Galaunio „Meilės aušra“, 1953 m., rež. V. Limantas;
 • Vyskupas Masalskis – B. Sruogos „Apyaušrio dalia“, 1956, rež. V. Limantas;
 • Gajevas – A. Čechovo „Vyšnių sodas“, 1959;
 • Tavetas – E. Vaiguro „Dvejos vedybos“ 1959 m., rež. A. Žadeikis;
 • Baublys – K. Sajos „Gaidžio pentinai“, 1964 m., rež. P. Gaidys;
 • Emetas – B. Patriko „Keistuolė misis Sevidž“, 1969;
 • Pulkininkas – B. Brechto „Motušė Kuraž“, 1975 m., rež. P. Gaidys;
 • Mąstytojas – J. Marcinkevičiaus „Čičinskas“, 1975 m., rež. P. Gaidys;
 • Nikolajus – M. Roščino „Vyras ir žmona ieško buto“, 1976.

 

Svarbiausi vaidmenys kine:

 • Dundulis – „Aušra prie Nemuno“, 1953;
 • Dundulis – „Ignotas grįžo namo“, 1955 m.;
 • Berkas – „Smokas ir Mažylis“, 1975;
 • Pulkininkas – „Legenda apie Poviako kalėjimą“, 1970 m.

 

Svarbiausi režisūriniai darbai:

 • Žemaitės apsakymų inscenizacija „Marti“, 1955;
 • Voinič „Gylys“, 1959;
 • Kymantaitės-Čiurlionienės „Dvylika brolių juodvarniais laksčiusių“, 1961;
 • Smūlio „Kiek žingsnių iki mirties“, 1962;
 • Vinco Mykolaičio-Putino „Valdovas“, 1964.
 • Žemaitės „Petro Kurmelio“ inscenizacija, 1976.

 

Parengė Danutė Mukienė (Ramonaitė)

Smush Image Compression and Optimization